Go to Top

Blog Full Width

E-post och GDPR – nödvändigheter och nackdelar med krypterad e-post

Nu när GDPR är aktivt, kämpar fortfarande vissa företag med att anpassa sin IT efter de nya reglerna. Eftersom GDPR täcker så många områden inom datasäkerhet och orsaker bakom dataläckage, påverkas nästan alla IT-processer av den nya europeiska lagen. De flesta förändringarna är ganska självklara, dock inte alla. En av åtgärderna som måste vidtas är att kryptera e-postmeddelanden som innehåller personlig information om klienter, kunder, anställda och övriga. Paragraf 25 …Read More

Vanliga misstag som leder till dataförlust

En studie som Ontrack nyligen gjort visar att många IT-avdelningar är massivt överbelastade, något som kan leda till driftsbrott och dataförlust. 77 procent av respondenterna beskrev sig själva som överbelastade. Det är därför inte konstigt att 84 procent av företagen rapporterar att de haft dataförlust på grund av fel som kunde ha undvikits. Nedan listar vi de tre vanligaste misstagen bland företag som lett till dataförlust: Tidsbrist Brist på tid …Read More