Återskapa raderade sms

Även om användaren av en mobiltelefon själv har tagit bort/raderat ex. textmeddelanden, SMS, så kan vi återställa raderade sms som bevis i en rättsprocess.

Vid  IT-forensisk undersökning av en mobiltelefon hämtas all lagrad information från telefonen och SIM-kort. Informationen skrivs ut och dokumenteras i en rapport som vid behov kan användas i en rättsprocess.

Följande information kan oftast tas fram vid en IT-forensisk undersökning av en mobiltelefon:

  • Lagrade telefonnummer
  • Meddelanden i telefon och på SIM-kort
  • Raderade sms på SIM-kort
  • Lagrade röstmeddelanden
  • Kalenderinformation
  • Operatörsloggar
  • Övrig lagrad information

I svårare fall kan ytterligare information som finns lagrad mobiltelefonen analyseras vidare i en utvidgad analys enligt nedan.

018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_crimescenesmartphone

Utredning & Analys

Ibas erbjuder mobil forensika tjänster som gör utredningar, som inbegriper mobila enheter, effektiva och maximerar möjligheterna att säkra digitala bevis i handhållna enheter.

Idag är i princip alla telefoner som säljs i Sverige smartphones. Informationsmängden som företag och privatpersoner lagrar i telefoner växer ständigt. Ibas mobil forensik har stöd för ett brett utbud av enheter. Förutom telefoner hanterar vi surfplattor, minneskort, GPS-enheter och SIM-kort.

Mobiltelefoner och surfplattor har skapat större möjligheter till att arbeta på språng oavsett vart vi än befinner oss i världen. Nästan alla har någon form av mobil enhet som används för att skapas, överföra och lagra digital information i form av exempelvis epost, sms, bilder och chatt-meddelanden. Samtidigt har tekniken gjort det enklare för personer med oärliga avsikter att utnyttja detta för egen vinning, vare sig det handlar om kopiering, överföring eller att på annat sätt införskaffa elektronisk information. Det innebär att det förekommer mobiltelefoner i näst intill varje utredning och informationen från mobiltelefonen är av stort intresse vid tvister och utredningar.

Vid misstanke om illojalitet eller oegentligheter på arbetsplatsen är det ofta ovärderligt att kunna analysera den information som lagrats, hanterats och kanske sedermera raderats från mobiltelefoner och andra mobila enheter som exempelvis surfplattor. Operativsystemet och informationslagringsenheten i en smartphone är idag mycket lik en dator och det mobil forensik arbetet med att analysera en mobiltelefon är i grund och botten mycket likt det arbete vi utför för att analysera en dator.


Utvidgad bevisanalys & chip-off

För en fördjupad analys kan minneskretsen ur en telefonen lödas loss och placeras i en speciell utrustning för avläsning.

Det är i vissa fall möjligt att återskapa ytterligare borttagen information som ligger lagrad i mobiltelefoners inbyggda minne, detta gäller dock endast mobiltelefoner som inte använder sig av inbyggd kryptering av minnet. Telefonen blir inte användbar efter denna analys.

Tidsåtgången för analys och återskapande varierar från telefon till telefon. I de fall raderad information kan återskapas ges offert på detta till uppdragsgivare. Vid accept av offert skrivs informationen ut och dokumenteras i en rapport som även kan användas i en rättsprocess.

img_600x600_iphonerecovery

img_600x600_handiphone

Alla typer av enheter

Våra mobil forensiska tjänster ger dig tillgång till kraftfulla verktyg och det stöd som krävs för att hantera alla typer av situationer och krav på hur elektroniska bevis bör säkras och behandlas.

Olika typer av operativsystem, mobiltelefonstillverkare  och modeller samt appar gör det till ett komplicerat arbete att säkra bevis från mobiltelefoner. Viktiga faktorer är om arbetet innebär att låskoder måste knäckas och raderad information måste återskapas innan analysarbetet påbörjas.

Ibas utvecklingsavdelning för dataräddning har utvecklat ett brett utbud av recovery verktyg och metoder för att återställa raderad data från mobila enheter, information som kan var direkt avgörande bevis.


Tusen bitar eller tusen bittar

Mobiltelefoner ådrar sig lätt fysiska skador så som krosskador eller fuktskador vilket i sin tur kan leda till komplicerade elektroniska skador.

Det är inte alla telefoner som är i originalskick när de kommer till Ibas för IT-forensisk undersökning. Fysiska skador gör i förlängningen att informationen i telefonen är otillgänglig. Komplicerade elektroniska skador kräver ofta reparationer eller byte av styr-elektroniken för strömförsörjningen, enklare fysiska skador kan lösas genom att kretskort flyttas till en identisk enhet. Om det handlar om en mekanisk skada så har vi vanligtvis reservdelar för ett stort antal olika mobiltelefoner i lager.

Vi kartlägger skadans orsak och skadeomfång, efter analysen vet vi hur mycket information vi kan rädda. För de mesta kan vi erbjuda utläsning och mobil-forensisk analys av information även från utrustning med omfattande fysiska skador, oavsett modell, typ eller märke.

img_600x600_shatteredphone

icon

Gamla gåtor som kräver nya svar?

Ibas långa erfarenhet gör att vi kan ta oss an även äldre telefoner med gamla operativsystem och se på dem i nytt ljus och med uppdaterade metoder och verktyg.

Det finns ett mycket stort antal äldre mobiltelefoner och telefonmodeller som fortfarande används, eller som ligger och väntar på att utredas ordentligt. Ibas förmåga att applicera moderna metoder och tekniker på äldre mobiltelefoner har visat sig avgörande i flera fall, inte minst i resnings-ärenden där den initiala polisutredningen ibland genomfördes utan de verktyg och rutiner för mobil-forensik som vi är vana vid, och förväntar oss, idag.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!