Vilken är den bästa metoder för dataradering | Ibas

den 12 mars 2020 av Åke Ljungqvist

När det gäller att skydda din mest känsliga elektroniska information är skapandet av en tydlig dataraderingspolicy lika viktigt som att ha en rejäl d atainriktningsplan. Nu när företag producerar mycket data är det viktigare än någonsin att ha säkra dataraderingspolicys.

Men med så många olika typer av media som finns tillgängligt, hur vet du vilken typ av dataraderingsmetod som är lämpligast för just dina krav?

Hårddiskar

Många människor tror att en fysisk skada på en hårddisk medför att det inte finns någon chans att återskapa några data på den, men så är inte fallet. Bara därför att en hårddisk är fysiskt skadad, betyder det inte nödvändigtvis att den data som finns på den inte kan återskapas.

När du tar bort en fil från en hårddisk markerar driven filen som borttagen. Tills dess att filen blir överskriven av en användare är dock återskapande möjligt, till exempel med erkänd dataåterskapningsmjukvara.

Det bästa du kan göra för att säkra destruktionen av hårddisken är att antingen använda dataraderingsmjukvara eller en degausser. Ditt val kan bero på hur många hårddiskar du har att radera och om du behöver fullständiga, manipuleringssäkra rapporter och certifikat på raderingen för att följa juridiska granskningskrav – vilket dataraderingsmjukvara kan erbjuda.

Få mer information om dataraderingsmjukvara,  degaussers och tugg!

SSD 

Många I IT-branschen tror att radering av SSD är enkelt, men det finns komplikationer. Ny forskning visar att vanliga metoder för radering inte alltid tar bort alla spår av data från SSD. Tack vare den unika tekniska arkitekturen hos en SSD lagrar varje operation data på en ny fysisk plats. Det är därför möjligt att det även efter ett flertal omskrivningar finns spår av originaldata i vissa minnesceller. För de företag som har höga säkerhetskrav kanske inte vanliga metoder för att radera SSD är lämpliga.

För att säkerställa fullständigt säker dataradering är en tugg för SSD ett bra val. Få reda på mer om certifierade SSD tuggar.

Band    

Band är en idealisk lösning för att arkivera data under långa perioder. När du lagrar band över 10/20/30 år finns det risk för skador, vilket gör banden nyckfulla och kräver migrering av data till nya band.   Arkiverad data har också en arkiveringstid. När denna har passerats ska datan på banden raderas enligt lagliga krav. I båda dessa situationer bör ett företag se till att förstöra all data på banden på ett säkert sätt. När det gäller band är den bästa metoden för dataradering en degausser. Användning av en degausser låter dig göra dig av med de skadade banden på ett säkert sätt.

Smartphones 

Om du är privatanvändare är en fabriksåterställning för att permanent förstöra data på en smartphone lämplig för att säkerställa att inget kan återskapas. När det gäller företag kräver de flesta däremot bevis på radering för juridisk granskning. Mjukvara för återskapande av data fungerar bäst I dessa fall, då dessa också ger kompletta, manipuleringssäkra rapporter och certifikat på radering.

 Kom ihåg att “ta bort” inte betyder ”radera”

Vi nämnde i ett tidigare blogginlägg skillnaden mellan att ”ta bort” och att ”radera”. Att blanda ihop dessa två kan leda till att organisationer gör sig själva sårbara för potentiella dataintrång och riskerar dryga böter. Att säkerställa att ditt företag använder en erkänd mjukvara för dataradering eller verktyg för hårdvara räcker långt för att säkerställa att din kritiska information inte hamnar i fel händer.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!