Backuper på tape som saknar märkning och som innehåller okända data från olika backupformat… Om du känner igen detta kan en genomgång av innehållet vara på sin plats.

Det underlättar kommande förfrågningar om återläsning av backuper och sökningar i arkiverat data samtidigt som man undviker stränga straff när relevanta data inte kan presenteras i till exempel en utredning.

Förbered dig på kommande förfrågningar om återställning av backupdata genom att låta oss gå igenom allt innehåll och presentera resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt. Du väljer sedan vad som ska sparas, dataformat och typ av lagringsmedia.

Minska risken

Bristande insikt i vad som finns på backupband ökar risken för misslyckade och tidsödande återställningar. Skadade band och korrupta data är sånt som man absolut inte vill stöta på när tiden är knapp och data behövs med kort varsel.

På Ibas Ontrack kan vi hjälpa dig med:

 • Undvika risken att ödelägga arkivdata
 • Öka regelefterlevnaden
 • Förkorta tiden för återställning av backuper
 • Lägre kostnader för arkivering genom konsolidering av data
Skadade bandarkiv

Vad är faran med omärkta säkerhetskopior?

icon

Oavsiktlig kassering av band med arkivdata som måste sparas enligt arkivlagen.

icon

Tidsödande sökning efter data på omärkta band.

icon

Uppgifter som måste lämnas in i samband domstolsförfaranden finns inte längre tillgängliga eller kan inte hittas.

icon

Omärkta band ökar risken för potentiella dataintrång.


Har du stora mängder arkiverade data på tape och behöver en snabb översikt?

Ibas Ontrack hjälper dig att effektivt katalogisera allt på dina band:

 • Undvik att data som lyder under arkivlagen destrueras av misstag
 • Försäkra regelefterlevnad
 • Minska söktider och återställningstider
 • Skapa en enkel och överskådlig bild av alla backuper
 • Minska kostnaden för arkivering genom att endast spara det som behövs
katalogisera dina bandmedier

Så här ser processen ut

Alla uppdrag kan skräddarsys enligt dina önskemål och utifrån dina behov men så här ser processen ut i grunden

icon

Genomgång

Vi ser över er nuvarande struktur för backuper och arkivering på tape. Samtidigt bildar vi oss en uppfattning om vad som behöver göras i samråd med er.

icon

Tillgänglighetskontroll

Förstå vilken lagringsteknik du har internt och kontrollera att ditt team har de färdigheter och den tid som krävs för att få tillgång till äldre data.

icon

Analys av datalagring

Vi kan identifiera alla uttjänta data i ditt bandbibliotek och hjälpa till att förstöra dessa effektivt och i rätt tid.

icon

Mediautvärdering

Vi kan hjälpa dig att testa hälsan hos dina bandarkiv i syfte att undvika att skadade medier upptäcks först under en tidskritisk återställningsförfrågan.


Vad ingår?

Alla uppdrag anpassas till din situation och dina önskemål, men i grunden ingår vanligtvis följande:

1.

Detaljerade dataintegritets- och inkonsekvensrapporter.

2.

Stöd för alla band- och mediaformat.

3.

Mediahälsa- och degraderingskontroll.

4.

En dedikerad och erfaren projektledare som hjälper dig genom processen.


Så här fungerar det

Våra bandtjänster består av fyra huvudsteg som gör det enkelt att hantera dina arkivdata.

tape project steps

Gör som över en halv miljon människor och företag som har anlitat Ibas Ontrack för att återställa data


Kontakta oss för prisinformation

Varför anlita Ibas Ontrack?

 • Världsledande inom dataräddning sedan 1978
 • Global täckning med 17 laboratorier för dataräddning och eDiscovery tjänster med tillgång till flera jurisdiktioner
 • Tillgänglighet dygnet runt, året runt
 • Över 40 års erfarenhet av olika teknologier och teknisk utveckling inom tapeformat och lagringsmetoder
 • Egenutvecklad mjukvara som fungerar oberoende av backup-infrastruktur/-backupprogramvara
 • Strikt säkerhetspolicy med spårbarhet och full regelefterlevnad oavsett omfattningen på uppdraget