Radera utvalda filer och mappar permanent med vår certifierade och effektiva mjukvarulösning.

Selektiv borttagning av data

Ibas Ontracks filraderingsmjukvara förstör permanent vald data på aktiva PC, servrar och virtuella enheter för att förhindra dataintrång.

Filraderingen tar bort filer på ett säkert sätt, följer internationella standarder och ger certifierade rapporter som följer juridiska standarder.

img_600x600_datasweep

img_600x600_shirtontrack

Officiellt godkänd för full regelefterlevnad

Filraderaren möter eller överträffar alla erkända internationella standarder för radering och hjälper organisationer efterleva ny lagstiftning och nya regelverk som kräver säker borttagning av kund-relaterad data.

Egenskaper

  • Riktad, automatiserad dataradering för filer och mappar
  • Följer 25+ raderingsstandarder
  • Enkel att installera och är användarvänlig
  • Avancerade alternativ för rapportering
  • Fullt kompatibel med dataskyddsregler

Varför välja Ibas Ontrack fil och mapp radering

icon

Effektivitet

Automatisera hela raderingsprocessen för att spara tid och resurser. Implementera regler, rutiner och schemaläggning genom Windows standardkomponenter och kommandoradsgränssnitt.

icon

Datasäkerhet

Eliminerar proaktivt risken för informationsläckor med 100 % dataradering och en manipuleringssäker verifieringskedja för varje radering.

icon

Överensstämmelse

Uppfyll och överträffa standarder för dataskydd såsom PCI DSS, DoD 5220.22-M, HIPAA, och EU GDPR. Följ lagstiftning och policys som kräver säker radering av kundinformation.

icon

Detaljerad verifieringskedja

Våra dataraderingslösningar verifierar att överskrivningsprocessen utförts korrekt och skapar manipuleringssäkra rapporter för att följa lagliga granskningskrav och kan anpassas efter era behov.


icon

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.