En flexibel och säker lösning för dokumentgranskning.

KLDiscovery har framgångsrikt övergått till säker fjärråtkomst för sin globala personalstyrka för dokumentgranskning för att bekämpa spridningen av covid-19.

Säkerheten förblir viktigast av allt

icon

Säkra virtuella skrivbord med obligatorisk tvåfaktorautentisering.

icon

Samma robusta säkerhetsprogramvara som används i våra globala granskningsanläggningar.

icon

Strikt företagspolicy kring sekretess och informationssäkerhet.

icon

Tekniska skyddsåtgärder för att förhindra att projektdata skrivs ut, laddas ner eller nås lokalt.

Granskare tillåts inte ansluta i allmänna utrymmen.

icon

Miljöer för personlig granskning kontrolleras för produktivitet och säkerhet.

icon

Läs mer om KLDiscoverys avancerade säkerhetsåtgärder.

En flexibel och säker lösning för dokumentgranskning

Upprätthåller KLDiscoverys höga kvalitetsstandard.

Under granskningen kommer KLDiscovery att utföra en rad noggranna kontroller för att säkerställa kvaliteten och noggrannheten hos granskarens arbetsprodukt.

Företaget använder också samverkansteknik för att underlätta effektiv kommunikation med granskningsledare.