Ibas Ontrack Veeam Backup Recovery. Det snabba sättet!

Kontakta våra exporter här.

icon
Ibas Ontrack är ett självklart val för Veeam recovery

När du får problem med dina Veeam-backuper kan det gå riktigt illa. Vi vet hur viktiga dina säkerhetskopior är och kan hjälpa dig att återställa och rädda dina data.

 • Har du drabbats av hårdvaruproblem och förlorat tillgången till dina Veeam-backuper?
 • Har dina VBK-filer raderats av misstag?
 • Är det problem med att återläsa dina Veeam Backup-filer?
 • Har du blivit offer för ransomware och förlorat dina Veeam Backup-filer?

För att undvika omfattande IT-incidenter använder Ibas Ontrack avancerad teknik för att rekonstruera och återställa Veeam-backuper som har blivit korrupta eller försvunnit.

Ibas Ontracks globala team har över 40 års erfarenhet och gedigen utbildning. Vi har egenutvecklade verktyg och våra experter samarbetar med leverantörer av virtuella lagringssystem och tillverkare av hårdvara som också rekommenderar våra tjänster.

Gör som över en halv miljon människor och företag som har anlitat Ibas Ontrack för att återställa data


Vanliga orsaker till dataförlust från Veeams säkerhetskopior av virtuella maskiner.

Det finns många orsaker till dataförluster. Lyckligtvis har Ibas Ontrack specialkunskaper inom dataräddning efter bland annat följande situationer.

 • Hårdvarufel i backup-servrar som NAS- eller SAN-system
 • Hårddiskfel på externa enheter och RAID-system
 • Formatering av säkerhetskopior på LTO-band
 • Raderade eller krypterade backuper av partitioner
 • Fabriksåterställning på ett NAS-system (Network Attached Storage)
 • Av misstag raderade Veeam-backupfiler
 • Korrupta data i Veeam VBK- och VIB-backupfiler
 • Överskrivna data efter en felaktig återläsning av backuper
 • Felaktiga inkrementella filer och återställningspunkter
 • Ofullständig eller felaktig återställning av virtuella maskiner
 • Sammanslagning av felaktiga och inkrementella Veeam-backuper
 • Korrupta backuper på band

Hur snabbt kan jag få tillbaks mina data?

Du väljer själv den servicenivå som passar dig när felsökningen är klar.

Standard

7 arbetsdagar

Express

3 dagar

Emergency

24/7

Oavsett servicenivå så analyserar våra tekniker ditt problem för att avgöra i vilket skick dina data är. Du kan välja att få en onlinerapport som visar alla återställningsbara filer innan du bestämmer dig för att fortsätta med återställningen. När dina data har återställts returneras de på ett krypterat externt lagringsmedia eller görs tillgängliga för krypterad nedladdning från en säker server.

icon
Varför är backup och recovery viktigt?

Det mest värdefulla och viktiga i dagens affärsmiljö är data

Säkerhetskopiering används vanligtvis endast efter primära datafel för att återställa en tidigare tidpunkt med en kopia av data. Enligt Veeams Data Protection Reports drabbas fyra av tio fysiska servrar av minst ett fel per år. Generellt fungerar dock bara en av två backup- och återställningar till 100%. IT-miljöernas komplexitet ökar ständigt, liksom miljökatastrofer, strömavbrott och det växande hotet från cyberattacker. Personalbrist och mänskliga fel bidrar till problemet. Tre av fyra företag drabbades av en ransomware-attack förra året. Ungefär en tredjedel av de företag som betalade hackarna kunde inte komma åt sina data. Den genomsnittliga driftstoppstiden var i allmänhet två veckor.

Källa: 2021 + 2023 Veeam Data Protection Report, 2022 Veeam Ransomware Trends Report


Vilka typer av Veeam backuper finns det?

Detta är de tre backuptyper som Veeam använder:

Veeam Backup Chart

Fullständig backup

En fullständig backup till en VBK-fil är när minst en fil används för fullständiga blockkopior för virtuella maskiner. Flera virtuella datorer kan också lagras i en säkerhetskopia.

Inkrementell backup

En inkrementell backup till VIB-filer kopierar endast de datablock som har ändrats sedan den senaste inkrementella backupen. För en återställning av data vid en viss tidpunkt behövs den korrekta sekvensen från den senaste VBK Full Backup med alla inkrementella VIB-filer.

Syntetisk fullständig backup

Den syntetiska fullständiga backupen skapas genom att läsa den fullständiga säkerhetskopian som finns i VBK-filen och de inkrementella säkerhetskopiorna för att skapa en fullständig backup. För att återställa data behöver du bara den senaste syntetiska fullständiga backupen.

Vad mer bör du tänka på när du konfigurerar din Veeam-backup?

Säkerheten för de säkerhetskopierade virtuella maskinerna och den plats där Veeam-backuperna lagras påverkas av andra faktorer, till exempel:

icon
Konfiguration

 • NAS-installation
 • Microsoft lagringsutrymmen
 • Microsoft Deduplicering
 • Microsoft Dynamic Disk / LDM (Logical Disk Manager)

icon
Lagring

 • Virtuella maskiner som VMWare VMDK- eller Microsoft Hyper-V VHD/VHDX-filer
 • Raid-arrayer och LUN
 • iSCSI-filer
 • NAS-system via nätverksdelning
 • Blocklagring
 • LTO eller andra bandmedia

icon
Filsystem

 • Microsoft NTFS + ReFS
 • NetApp WAFL
 • Linux EXT3/EXT4 + BTRFS är de vanliga NAS-filsystemen
 • SAN-system använder egenutvecklade filsystem

Alternativ för räddning av Veeam backuper

Oavsett om din enhet har drabbats av fysiska skador eller ett logiskt fel erbjuder vi dig en rad tjänster som passar dina specifika behov.

Våra experter är på plats och vi hjälper dig omedelbart. Från hjälp med felsökning till återställning på plats, vårt breda utbud av dataräddningsalternativ garanterar att du får den bästa lösningen på ditt problem.


 
Återställning av RAID-data i labbet

Återställningsalternativet stöder alla RAID-system, oavsett vilken situation med dataförlust som har uppstått. Denna återställningstjänst tillhandahålls i vårt toppmoderna dataåterställningslabb och ISO-5 / klass 100 renrumsmiljö för att garantera säkerheten för dina data.

 
Remote Data Recovery (RDR) för Veeam-data

Dina data återställs på distans utan att dina hårddiskar lämnar dina lokaler. Vi ansluter till ditt system via Internet för att utföra en liveåterställning. Tillgänglig när lagringsenheten eller systemet fortfarande är i drift.

 
Anpassad Veeam-återställning av data

Vi erbjuder skräddarsydda återställningslösningar för proprietära RAID-system och/eller mycket komplexa system på företagsnivå. Vårt FoU-team samarbetar med din IT-personal för att skapa en anpassad lösning för att återställa dina data.


Engineer

Vanliga frågor om Veeam Backup Data Recovey

Är det möjligt att reparera skadade inkrementella Veeam VIB-filer?

Hur återställer Ontrack data från virtuella maskiner som lagrats i Veeam-säkerhetskopior?

Hur hittar jag gamla och raderade Veeam-säkerhetskopior?

Hur lång tid tar det att återställa Veeam backupdata?

Mina Veeam VBK-backupfiler har skadats på grund av en ransomware-attack. Kan Ibas Ontrack återställa mina data?

Vad kan jag göra om Veeam backup-datafilerna har raderats?

Varför ska jag använda Ibas Ontrack för att återställa mina data på skadade eller korrupta säkerhetskopior i stället för tillverkaren?

Vilka är alternativen för att reparera Veeam-data som lagras i en iSCSI-enhet?

Vilka är de främsta orsakerna till dataförluster i Veeam Backuper?

Vilken backup-strategi ska jag välja?


Dina data i trygga händer – Informationssäkerhet på högsta nivå.

På grund av vår verksamhets natur har vi anförtrotts att hantera stora mängder känslig och konfidentiell information från våra kunder. Vi förstår att säkerhet är allt viktigare för dagens företag. Vi investerar mycket tid och pengar för att skydda din mest känsliga elektroniskt lagrade information (ESI).

 • ISO/IEC 27001-certifierad
 • SOC 2, typ II®-certifierad
 • Ackreditering enligt ramverken EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield
 • Toppmodern informationssäkerhet
 • Säkra datacenter
SOC 2 Type II Audited Seal

icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Kontakta mig