40 år i teknikens framkant

Ibas vill vara en långsiktig leverantör och samarbetspartner till rättsvårdande myndigheter i hela Norden.

Förutsättning för att vi ska kunna bedriva affärsverksamhet inom IT-forensik vilar på vår trovärdighet och inte minst vår tekniska förmåga. Det är Ibas mer än 40 år långa erfarenhet inom dataräddning och dataradering som ligger till grund för vår IT-forensiska verksamhet.

Vi fortsätter bedriva ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete för att tillhandahålla våra kunder med tjänster och verktyg i teknikens framkant.

018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_drivemagglass

Vi läser fysiskt skadade diskar

För organisationer med en egen IT-forensiker erbjuder Ibas tillgång till vår kapacitet inom området för fysisk dataräddning.

Vår renrumsmiljö, reservdelslager och erfarenhet av att hantera fysiskt skadade enheter kompletterar en befintlig IT-forensisk organisation med oersättlig förmåga och kompetens.

Leverans sker i ett för mottagarorganisationen lämplig dataformat, i förekommande fall spegelkopior i E01-format. Hårddiskar eller andra lagringsmedier som annars inte skulle vara tillgängliga för analys på grund av fysiska eller logiska skador kan på så vis analyseras inom ramen för myndighetens egen IT-forensiska organisation efter att mediet har reparerats och spegelkopierats i Ibas labb. Ibas bistår med själva speglingsprocessen och tillgängliggörandet av informationen för att sedan lämna över analysarbetet till kunden och kundens egna IT-forensiker.

Vårt arbete och vår leverans omfattas naturligtvis av sekretess. Vi har laboratorium för forensiska utredningar i Uppsala och Landskrona samt laboratorium med renrum för hantering av skadade hårddiskar i Kongsvinger i Norge.


Fördjupningsanalyser

I teorin ska alla kunna allt, både smått och stort. Men alla utredningar har en gräns.

Ibas erbjuder fördjupningsanalyser av främst mobiltelefoner där vår teknik i vissa fall kan ge ytterligare insikter eller data från enheter som är kraftigt fysiskt skadade. Vi har också god erfarenhet av att arbeta med telefoner som är låsta eller där telefonmodellen inte stöds av de standardprogramvaror för mobile-forensics som finns kommersiellt tillgängliga på marknaden.

Oavsett myndighet eller organisation har Ibas Ontrack en lösning som är anpassningsbar till kundens behov.

img_600x600_mobilephonerecovery

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!