Klickande hårddisk, orsaker och lösningar | Ibas Ontrack

den 19 september 2022 av Tim Black

Iden här artikeln undersöker vi vad som kan orsaka att din hårddisk klickar och ger några praktiska lösningar som du kan prova själv.

Du hoppas desperat att ljudet inte är något viktigt - men sedan när har konstiga ljud fört med sig positiva nyheter? Att klicket är ett tecken på att något är fel med din hårddisk. I värsta fall försöker den varna dig för en krasch och den förestående ”blå skärmen av döden” (Blue screen of death). Därför är det viktigt att identifiera grundorsaken så snart som möjligt för att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder.

Orsaker till att hårddisken klickar

Även om det finns flera orsaker till att hårddisken klickar, kommer ljudet i sig vanligtvis från manöverarmen – en fysisk del av enheten som gör att hårddisken kan snurra. På en vanlig hårddisk rör sig diskhuvudet smidigt. Men om det finns ett fel kan rörelsen bli oregelbunden, vilket tvingar kontrollenheten att stöta tillbaka till utgångsläget - det är denna konstanta stötning som skapar klicket.

Så, vad är det som orsakar felet?

Fysisk skada

Om hårddisken har slagits, tappats, utsatts för magnetfält eller utsatts för fuktiga eller heta miljöer kan den skadas. Det är troligt att hårddisken kommer att behöva bytas ut men sök professionell rådgivning först för att säkerställa att du inte förlorar någon data under processen.

Slitage

En hårddisk är en fysisk bit av teknologi som innehåller rörliga delar som är benägna att misslyckas. Precis som en bil eller en tvättmaskin kommer dessa delar att försämras med tiden på grund av naturligt slitage. I genomsnitt är livscykeln för en hårddisk 3-4 år.

Felaktigt inställda drivhuvuden

Om hårddisken inte hanteras med extrem försiktighet är det möjligt att slå läs-/skrivhuvudena eller spindelarmarna ur linje. När skivan snurrar kan manöverarmen inte utföra en jämn rörelse, så klickljudet kommer att börja.

Problem med serviceområdet

Serviceområdet är en del av hårddisken där kritiska tillverkardata, som krävs för drift av hårddisken, lagras. Om hårddisken får ett modulläsfel eller är skadad, kommer ställdonets arm att röra sig fram och tillbaka för att försöka lokalisera data, vilket skapar ett klickljud.

Ström problem

Otillräcklig ström på grund av en defekt strömförsörjningsenhet kan orsaka klickljud på hårddisken. Detta är lätt att identifiera genom att använda en alternativ strömförsörjning. Dessutom kan strömstörningar och elektriska stormar påverka hårddisken och få den att misslyckas.

Att fixa en klickande hårddisk

VARNING: om du är osäker är det alltid bäst att kontakta professionell för hjälp goda råd – det sista du vill uppleva är att skadorna förvärras så att data aldrig kan räddas.

För det första, som en förebyggande åtgärd, se till att din hårddisk är placerad i en "ren" miljö - även små dammpartiklar kan störa disken och orsaka problem.

Om hårddisken klickar är det första att utesluta ett strömproblem genom att använda en alternativ strömförsörjning. Kontrollera också om strömförsörjningen är överbelastad genom att koppla ur något annat som är anslutet till det.

När detta inte löser problemet är nästa steg att öppna enheten för att återställa huvudena, vilket är en specialistuppgift som bör utföras i ett renrum för att förhindra ytterligare skador som kan göra data omöjlig att återställa.

Hemlösningar som (inte) fixar hårddiskklickning

Det finns en myt att om du lägger en hårddisk som klickar i en frys så är den magiskt fixad. Du bör under inga omständigheter lägga en hårddisk i frysen. Det kan korrodera plattorna och de elektriska komponenterna när vattenångan inuti enheten fryser och tinar efter att den når rumstemperatur igen.

Det finns programvara för dataåterställning på marknaden som gör att du kan överföra dina data från en defekt hårddisk till en ny. Närma dig denna lösning med försiktighet. Dataåterställning från en hårddisk som klickar kräver expertis, lämpliga verktyg och lämplig hård- och mjukvara. Dessutom, om felet är ett mekaniskt problem, kan användning av återställningsprogram orsaka ytterligare skada.

Det är också möjligt att byta ut ett styrkort i hårddisken. Även om det kan låta enkelt, är det i verkligheten ett mycket mer komplext uppgift än att bara byta ut komponenter, och återigen kräver det en renrumsanläggning. Om du är osäker, sök professionell hjälp.

Ibas Ontrack dataräddning vid klickande hårddiskar

Under de senaste 42 åren har Ibas Ontrack hjälpt över 600 000 kunder att återhämta sig från alla typer av dataförluster från vilket märke, modell, märke eller operativsystem som helst. Och vi är auktoriserade av Western Digital, Fujitsu, Hitachi, Seagate, Samsung och Toshiba att öppna och reparera sina hårddiskar för dataåterställning utan att garantin ogiltigförklaras.

Upptäck mer om hur Ontrack kan hjälpa till med din hårddiskdataåterställning

Vanliga frågor (FAQs)

Q: Är en extern hårddisks höga klickljud normalt?

A: Nej. Precis som en intern hårddisk innehåller en extern fysiska delar som är benägna att försämras, vilket kan leda till dataförlust. Om din externa hårddisk misslyckas, prata med Ontrack. Våra ingenjörer är utrustade och erfarna i att framgångsrikt återställa data från externa hårddiskar som har fallit offer för omständigheter, allt från mekaniska fel och oavsiktliga fall till brand- och vattenskador. Ta reda på mer om återställning av externa enheter...

Q: Min hårddisk klickar men den fungerar fortfarande. Bör jag fortfarande oroa mig?

A: En fullt fungerande hårddisk är tyst, så alla ljud indikerar att något inte står rätt till. För att undvika ett fullständigt diskfel är det bäst att undersöka problemet och identifiera grundorsaken så att det kan åtgärdas utan att förlust av data.

Q: Kan du fixa en hårddisk som klickar?

A: Detta beror på vad som orsakar klickljudet. Sök i alla fall professionell hjälp då utredningen måste ske i en renrumsanläggning för att förhindra ytterligare skada och oåterkallelig dataförlust. Om enheten inte kan sparas, prata med Ontrack – vi har 35 års erfarenhet och 90 % framgång när det gäller dataåterställning. Ta reda på mer återställning av hårddiskdata.

Q: Förutom att klicka, vilka är andra tecknen på hårddiskfel?

A: Det mest uppenbara tecknet på hårddiskfel är ett klickljud, men du bör också vara medveten om följande:

  • Ett felmeddelande som säger: "Operativsystemet kan inte hittas".
  • Din hårddisk upptäcks inte när du startar datorn.
  • Det tar längre tid än vanligt att komma åt dina filer.
  • ‘Blåa skärmen av döden’ (‘blue screen of death’).
  • En extern hårddisk identifieras inte när den sätts i.

 

Q: Kan data från en hårddisk som klickar återställas?

A: Med lämplig expertis, verktyg, hårdvara och mjukvara är det möjligt att återställa data från en hårddisk som klickar. Prata med en dataåterställningsspecialist som Ontrack – vi har hjälpt över 600 000 kunder, har återställt dataförluster från alla märken, modeller, märken och operativsystem, och vi erbjuder en kostnadsfri utvärdering för att låta dig veta exakt vilka filer som kommer att återställas innan du bestämmer dig att fortsätta. Få en gratis utvärdering av drivåterställning.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!