Certifierade, pålitliga och säkra lösningar som garanterar en total raderinga av alla typer av lagringsmedia. Något som måste göras innan återanvändning eller utrangering.

Ibas Ontrack är världsledande inom dataradering och lösningar för säker destruktion.

Säker dataradering

Idag hanterar alla organisationer många olika typer av lagringsenheter, inklusive hårddiskar, SSD-diskar, servrar, bandbackuper, mobila enheter, minneskort och kompletta disksystem. Det är nu viktigare än någonsin att hantera samtliga data säkert och att följa lagar och förordningar, inte minst i slutet av livscykeln för utrustningen. Det är ju då den innehåller som mest!

När radering inte är korrekt genomförd kan känsliga och konfidentiella filer finnas kvar. Organisationen riskerar då att drabbas av informationsstölder på grund av att någon annan hittar eller återskapar känslig information från hårddiskar och andra enheter på grund av slarv. Det kan röra sig om e-post, finansiell information, ritningar, affärsplaner och personuppgifter som ska skyddas i enighet med GDPR.

Att ha rätt processer på plats kommer inte bara att skydda organisationer från potentiella informationsstölder utan kommer även att säkerställa att internationella och lokala regelverk efterlevs.

img_600x600_datasweep

 

Erasure Verification Services

Med hjälp av Ontracks Erasure Verification Service får du svar på om dina raderingsmetoder är tillräckligt säkra. Detta för att säkerställa att dina nuvarande metoder effektivt förstör alla spår av data, vilket ger dig sinnesfrid när du återanvänder eller gör dig av med lagringsmedia.

Arbetet utförs av våra dataräddningsexperter, vilket borgar för att svaren du får är att lita på. Om det går att återskapa minsta uns av information efter att du genomfört dina raderingsmetoder, så kommer vi att finna den. Vi hjälper dig att säkerställa att dina raderingsmetoder uppfyller kraven som både du och regelverken kräver och du kan vara helt trygg.

Mer information

Raderingsprogramvara

De raderingslösningar vi rekommenderar utvecklas av världsledande företag som är specialister på just raderingsprogram. Ta bort data permanent från allt, inklusive datorer, hårddiskar, servrar, datacenterutrustning och smartphones.

Genom att använda en effektiv dataraderingsmetod kan du säkert återanvända, sälja vidare eller återanvända alla dina lagringsmedia. Tillägget av omfattande, manipuleringssäkra rapporter och intyg om raderingen säkerställer att du följer lagstadgade krav.

Klicka här för att läsa mer:


Fördelarna med att använda raderingsprogram

 

Förstör data från alla typer av lagringsmedia

HDD, SSD, flash, mobile, cloud, virtuellt, RAID, LUN.

 

Detaljerade raderingsrapporter

Rapporter som inte kan förfalskas är ett måste för att uppfylla krav på säkerhet.

Fully certified

NATO, DoD, NSTL, TUV – Rheinland, CESG, HMG Infosec, AIVD, NSM, ABW, RITEA.

 

Kostnadseffektivt

Anpassa din licens för att uppfylla dina och lagens krav. Betala bara för det du behöver radera.


Intimus 20000s Auditor Pro Degausser

Intimus Degaussers och Shredders

Intimus Degausser är utvecklade till kompletta dataraderingslösningar för magnetiska lagringsmedia, så som spinnande hårddiskar och band. De används i första hand då hårddiskarna är demonterade och inte ska återanvändas.

Hårddisktuggar, eller shredders, erbjuder också en säker och effektiv metod för att förstöra hårddiskar, SSD-enheter, smartphones och surfplattor. De förvandlar allt till små bitar som gör att det blir omöjligt att rekonstruera data. Certifierade till högsta säkerhetsnivå, ger de dig ett effektivt och säkert sätt att förstöra lagringsmedia snabbt och tillförlitligt.

Degausser Shredder

Raderingstjänster

När du behöver förstöra data kommer våra raderingstjänster väl till pass. Vi kan alltid hjälpa dig med att finna exakt den lösning som passar dina krav på säkerhet och dina volymer bäst.

icon

In Lab service

När du sänder dina lagringsenheter till oss för radering kan du vara säker på att vi endast använder utrustning, rutiner och metoder som säkerställer att ingen information kan räddas efteråt. Inte ens av våra dataräddningsexperter!

In Lab Service

På platsen service

Om du inte vill att dina data ska lämna dina lokaler kan vi hjälpa dig med raderingslösningar på plats. Vi kan radera allt på plats och vi vet exakt vilken utrustning som lämpar sig bäst för just dina krav på säkerhet och för dina aktuella volymer.

On-Site Service


Certifieringar av raderingsmetoder


icon

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.