Praktisk vägledning baserad på erfarenhet

Vi vet att informationsstyrning kräver tydligt definierade processer och förståelse för hur informationen lagrats. Olika teknologier skapar specifika krav på hur data hanteras.

Att vara förberedd förenklar

Den ständigt ökande mängden data som lagras i kombination med lagstiftningskrav gör informationsstyrning mer komplicerat än tidigare. Det finns risker med att vara oförberedd.

Ladda ner infoblad
Informationsstyrning

Nebula Big Data™

Nebula Big Data™

Omfattande informationsstyrning

Nebula Big Data ger dig kontroll över stora datamängder genom att tillämpa snabb molnlagring. Några av fördelarna är avancerad sökning, lagring, dataradering och forensisk säkring av data för att skydda datas integritet. Nebula Big Data hjälper organisationer att effektivt uppfylla de många och ofta motstridiga kraven för informationsstyrning. Tjänsten körs i Microsofts Azure-cloud, vilket ger full tillgång från hela världen på ett mycket säkert och betryggande sätt.


icon

Omfattande hantering av företagsdata

Med Unified Archive tillgodoser ett system sömlöst alla dina behov av informationshantering, vilket ger dig möjlighet att kontrollera dina data mer effektivt.

icon

Förutsägbara kostnader

Data lagras ofta i många olika föråldrade system runtom i organisationen. Samma data finns dessutom på onödigt många platser, vilket leder till onödiga lagringskostnader och brist på kontroll.


KLDiscovery-metoden

Vi förstår din situation och vi har kunskaperna som krävs.

Alla våra lösningar har utvecklats av experter med lång erfarenhet av de utmaningar ett modernt företag står inför – från de största börsnoterade till de mindre och medelstora. Vi hanterar effektivt data oavsett var i livscykeln den befinner sig. Våra eDiscovery lösningar ger dig effektiv flexibilitet.

KLDiscovery-metoden