Skaffa total kontroll över all dataradering. Mängdradera lagringsmedia över nätverk, hantera administratörer, användare och mjukvarulicenser med Ibas Ontracks Erasure Manegement-lösning.

Hantering av totalradering

Erasure Management-lösningen är en robust, säker och kostnadseffektiv lösning för hantering av hela processen när det gäller dataradering med vår raderingsmjukvara. Den stödjer kontroll över IT-resurser och datalivscykler och effektiviserar dataraderingsprocessen genom att hantera administratörer, användare, aktiviteter och mjukvarulicenser.

Du får centraliserad kontroll över din data med 100 % certifierade och manipuleringssäkra rapporter. Kontrollera radering på distans över ditt nätverk och få tillgång till manipuleringssäkra certifikat och rapporter.

img_600x600_datasweep

Huvudfunktioner

icon

Flexibel radering, antingen på plats eller i molnet

icon

Övervaka och kontrollera pågående dataraderingar

icon

Full överblick över hårdvara och raderingsdetaljer för skräddarsydd rapportering. Ger 100 % certifierad dataradering och manipuleringssäkra rapporter

icon

Garanterar överensstämmelse med industristandards och regler, inklusive PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 och GDPR


icon

Snabbt och enkelt

  • Användarvänligt gränssnitt och snabb installation
  • Inget krav på internetuppkoppling
  • Bygg en säker destruktionsprocess för data på bara fem minuter

icon

Regelefterlevnad

  • Överensstämmer med erkända internationella standarder för radering
  • Följer interna policys för informationssäkerhet och för att förhindra dataförlust.

icon

Rapportkedja

  • Bevis på radering via detaljerade, manipuleringssäkra rapporter
  • Behåll hårdvarans fulla historik, såsom märkningar och serienummer.

icon

Få en gratis konsultation idag

Kontakta vårt team med specialister för en gratis offert och för at få veta mer om hur våra dataraderingslösningar kan fungera för dig.