Skaffa total kontroll över all dataradering. Mängdradera lagringsmedia över nätverk, hantera administratörer, användare och mjukvarulicenser med Ibas Ontracks Erasure Manegement-lösning.

Hantering av totalradering

Erasure Management-lösningen är en robust, säker och kostnadseffektiv lösning för hantering av hela processen när det gäller dataradering med vår raderingsmjukvara. Den stödjer kontroll över IT-resurser och datalivscykler och effektiviserar dataraderingsprocessen genom att hantera administratörer, användare, aktiviteter och mjukvarulicenser.

Du får centraliserad kontroll över din data med 100 % certifierade och manipuleringssäkra rapporter. Kontrollera radering på distans över ditt nätverk och få tillgång till manipuleringssäkra certifikat och rapporter.

img_600x600_datasweep

Huvudfunktioner

icon

Flexibel radering, antingen på plats eller i molnet

icon

Övervaka och kontrollera pågående dataraderingar

icon

Full överblick över hårdvara och raderingsdetaljer för skräddarsydd rapportering. Ger 100 % certifierad dataradering och manipuleringssäkra rapporter

icon

Garanterar överensstämmelse med industristandards och regler, inklusive PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 och GDPR


icon

Snabbt och enkelt

  • Användarvänligt gränssnitt och snabb installation
  • Inget krav på internetuppkoppling
  • Bygg en säker destruktionsprocess för data på bara fem minuter

icon

Regelefterlevnad

  • Överensstämmer med erkända internationella standarder för radering
  • Följer interna policys för informationssäkerhet och för att förhindra dataförlust.

icon

Rapportkedja

  • Bevis på radering via detaljerade, manipuleringssäkra rapporter
  • Behåll hårdvarans fulla historik, såsom märkningar och serienummer.

icon

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.