e-Discovery börjar med en IT-forensisk säkring av filer, dokument och data.

Våra e-Discovery tjänster erbjuder:

  • Identifiering och säkring av elektroniska bevis
  • Filtrering och deduplicering
  • Global leveransförmåga
  • Insamling av information från:
    • Datorer och Laptops
    • Nätverk, epost & molntjänster
    • Mobiltelefoner & surfplattor
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_reportmeeting

Processen

I dagens informationstäta samhälle lagrar företag allt större mänger data. Detta ställer allt högre krav på en genomtänkt och hållbar bevisinsamlingsstrategi för att identifiera, samla in och bevara digitala bevis på ett korrekt vis.

När så identifierad data har samlats in skapas IT-forensiskt validerade kopior av allt insamlat material vilket sedan kan laddas upp till servrar för vidare behandling. Data kan nu bearbetas och filtreras utifrån relevanta sökord, datumintervall eller ursprung beroende på kundens önskemål. De dokument och filer som identifieras som relevanta för ärendet granskas sedan av jurister som lägger grunden till processen baserat på de digitala bevis identifierats.

 


Hur Ibas arbetar med e-Discovery

Ibas IT-forensiska utredare, våra e-Discovery experter och case managers övervakar hela processen, från insamling till analys och dokumentgranskning.

Vårt globala nätverk ger oss möjlighet att leverera internationella lösningar utan att kompromissa med lokal närvaro och tillgänglighet.

img_600x600_monitors

icon

Predictive Coding

Predictive Coding innebär att delar av dokumentgranskningsprocessen kan automatiseras.

e-Discovery med Predictive Coding är en sofistikerad teknik som innebär att våra kunder kan välja vilken grad av automatisering de känner sig bekväma med. Förutom traditionell sökteknik baserad på sökord erbjuder Ibas AI-baserad Predictive Coding. Tekniken för Predictive Coding är baserad på maskinlärningsteknik och gör det möjligt för datorer att förutsäga och identifiera dokument baserat på dess innehåll, exempelvis om det skall märkas ‘responsive’ eller ‘privileged’. Systemet lärs upp genom de beslut mänskliga experter på sina respektive områden fattar när de granskar dokument manuellt. Viktiga dokument identifierar på detta vis snabbare och granskningsprocessen kräver färre personer som granskar dokument, vilket sparar både tid och kostnader.

Domstolar i UK, USA och Irland godkänner idag användningen av Predictive Coding för identifiering av dokument och framsynta svenska advokater tar till sig tekniken allt mer till fördel för egna ärenden.

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!