Snabb och enkel tillgång till data som sparats på tape sparar både pengar och tid.

Med över 40 års erfarenhet av dataräddning från tape vet vi allt om hur man återskapar förlorade data, katalogiserar och konverterar innehållet från alla tape format. Egenutvecklad programvara gör det möjligt att analysera innehållet på tape utan tillgång till backupprogramvaran som använts. Därefter erbjuder vi alla nivåer av service. Katalogisering för framtida behov av åtkomst till data är extremt kostnadseffektivt då tiden kan bli knapp när innehållet verkligen behövs!

Experter på tape-tjänster

Att kunna hantera och få insikt i arkiverade data är avgörande för att minska både risker och kostnader. Med vår förebyggande hjälp kan du agera blixtsnabbt på tidskritiska återställningskrav.

Sänk dina kostnader genom att endast spara relevanta data och gör dessa lätt tillgängliga. Detta underlättar regelefterlevnad och du står beredd vid externa granskningar eller när du snabbt behöver presentera data. Snabb tillgång till arkiverad epost är så gott som alltid en förutsättning när misstankar om oegentligheter ska utredas.

Experter inom banddataåterställning

Exempel på tjänster

Innehållsanalys

Analysera innehållet på dina lösa band för identifiering av data och enkel åtkomst när brådskande återställningskrav uppstår. En förebyggande och tidsbesparande tjänst som ger dig en full överblick utan tillgång till original backupprogramvaran.

Bandgranskning

Katalogisering

En effektiv metod för att skapa fullständig översikt över ditt långsiktiga arkiv. Få en exakt lista över datainnehållet på varje enskilt band.

Bandkatalogisering

Migrering

Konvertera dina äldre medier på ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Konsolidera dina arkiv till en enhetlig molnplattform.

Bandmigrering

Återställning

Få hjälp med att snabbt hämta detaljerad information från dina bandarkiv så att du kan uppfylla juridiska och myndighetsrelaterade förfrågningar.

Bandåterställning

icon

Exempel på tapeformat som vi hanterar

LTO DLT SuperDLT
AIT QIC 1/2" Open Reel
Cartridges Mini data catridge SLR
SAIT DAT VXA

Tapetjänster - steg för steg

Gör som över en halv miljon människor och företag som har anlitat Ibas Ontrack för att återställa data.

icon

Rådfråga

Kostnadsfri konsultation

Våra tape-experter finns tillgängliga för att svara på frågor och diskutera dina behov. Oavsett om det är bråttom eller om du vill se på långsiktiga lösningar – vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation.

icon

Förstudie

”Proof Of Concept”

En förstudie kan behövas för att presentera kvalitén på det slutliga resultatet. Ett mindre antal tape från ett större tape-set analyseras och vi presenterar vad du kan förvänta dig av ett komplett genomförande samt kostnader.

icon

Genomförande

Data bearbetas

Vi utför arbetet i enighet med kundens krav och godkännande av kostnad.

icon

Leverans

Slutförande av projekt

Vi levererar resultatet av utfört arbeta på lämpligt media och i enighet med övriga överenskommelser. Vi bokar frakt enligt dina behov om du önskar.

Fördelar med att utnyttja Ontracks bandtjänstteam

Fördelar för IT-avdelningen:

 • Sänk kostnaderna för hantering och lagring av backuper
 • Konsolidera backuprutinerna och minska behoven av olika hårdvara, licenser och kompetens
 • Förbättra svarstiden och minska involveringen av IT-personal i samband med eDiscovery, internutredningar och granskning av regelefterlevnad
 • Räddning av data från fysiskt skadade band och logiska skador orsakade av överskrivning

Fördelar för jurister:

 • Konsolidering av viktiga uppgifter underlättar efterlevnad av GDPR
 • Lägre kostnader för eDiscovery-, internutredningar och regelverksrelaterade förfrågningar tack vare mindre och mer hanterbara datavolymer
 • Snabbare svarstid vid återläsning av arkiverade juridiska dokument och epost

Varför välja Ibas Ontrack?

icon

Stöd för alla miljöer och tapeformat

Ibas Ontrack utvecklar egen programvara för tape- och dataåterställning, vilket innebär att vi kan se till att dina data alltid är tillgängliga, även när den gamla miljön inte längre är tillgänglig.

icon

När tiden är knapp

Ibland ställs IT-avdelningen inför korta ledtider för att återställa backuper från tape. Det kan gälla specifika produktionskritiska data eller hela backuper som ska återställas efter systemkrascher och ransomware. Du kan förlita dig helt på Ibas Ontrack om du har bråttom och inte finner det du söker på tape när verksamheten kräver snabb resons.

icon

Säkerhet och sekretess

Vi skyddar dina data med den senaste tekniken för datasäkerhet och upprättar särskilda sekretessavtal, NDA, när så önskas. Våra datacenter är ISO/IEC 27001- och SOC typ II-certifierade. Vi uppfyller kraven i GDPR, HIPAA och CPRA.

icon

Lösningar för alla utmaningar

Som en del av KLDiscovery har Ibas Ontrack tillgång till bred expertis och erfarenhet från alla världsdelar. Vi hjälper dig med allt inom eDiscovery och återställning av data. Våra tjänster hjälper dig att finna, läsa ut och presentera exakt de data du behöver i allt från tvister till dataförluster.

Gör som över en halv miljon människor och företag som har anlitat Ibas Ontrack för att återställa data


Kontakta oss för prisinformation

Varför anlita Ibas Ontrack?

 • Världsledande inom dataräddning sedan 1978
 • Global täckning med 17 laboratorier för dataräddning och eDiscovery tjänster med tillgång till flera jurisdiktioner
 • Tillgänglighet dygnet runt, året runt
 • Över 40 års erfarenhet av olika teknologier och teknisk utveckling inom tapeformat och lagringsmetoder
 • Egenutvecklad mjukvara som fungerar oberoende av backup-infrastruktur/-backupprogramvara
 • Strikt säkerhetspolicy med spårbarhet och full regelefterlevnad oavsett omfattningen på uppdraget