Vår mjukvara för flashradering är den perfekta lösningen för att säkert radera data från USB-minnen, SD-kort, Microdrives, CompactFlash-kort och andra lagringsenheter för att förbereda för bortskaffande eller återanvändning.

100 % komplett dataradering

Ontracks flashradering hjälper till att minska risken för dataintrång. Den raderar data säkert från flashminnesenheter och ger detaljerade rapporter som garanterar 100 % efterlevnad av reglerande standarder.

img_600x600_datasweep

Egenskaper

icon

100 % permanent och säker radering

Enkel att installera och användarvänlig

icon

Samtidig radering av flera enheter

icon

Uppfyller dataskyddsregler

icon

Datasäkerhet

Att bara ta bort eller formatera en enhet tar inte alltid bort all data helt och hållet. Eliminera risken för läckor med flashradering. Den ger 100 % dataradering och manipuleringssäker verifieringskedja för alla enheter.

icon

Snabbt

Skapa en automatisk och komplett raderingsprocess på bara några minuter. Spara tid och krångel med ett enkelt användargränssnitt.

icon

Kompatibilitet

Stöder alla Windowsbaserade flashenheter, inklusive USB-minnen, SD-kort, Microdrives, CompactFlash-kort och mycket mer.


icon

Regelefterlevnad

Vår flashraderande mjukvara efterföljer erkända internationella standarder. Den hjälper också din organisation att följa interna policys och lokal lagstiftning gällande dataskydd och dataintegritet.

icon

Detaljerad verifieringskedja

Enhetsraderingen verifierar att en fullständig överskrivningsprocess slutförts och skapar manipuleringssäkra rapporter som uppfyller kraven när det gäller laglig granskning. Rapporterna kan anpassas för att passa era behov och ger viktig information.icon

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.