Digitala bevis får en allt större roll som bevisning i civilrättsliga tvister.

Vid misstanke om illojalitet inom företag, informationsstöld eller annan form av kriminaliserat beteende kan Ibas bidra genom att med IT-forensisk analys säkra och dokumentera digitala spår i servrar, datorer och mobiler.

Ibas hjälper rättsväsendet, advokater, offentlig sektor och privata företag i samband med säkring och analys av lagringsmedia och som sakkunnigt vittne i rättsliga tvister.

018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_magnifyingglass

Digital forensik är aktuella i nästan alla typer av ärenden

 • Illojalitet på företaget
 • Stöld av företagshemligheter
 • Konkurrensutredningar och M&A
 • Kopiering av källkod och upphovsrättsskyddat material (IP)
 • Konkurs
 • Korruption
 • Kontraktsbrott
 • Industrispionage
 • Ekonomiska bedrägerier
 • Uppsägning utan saklig grund
 • Dataintrång
 • Dokumentförfalskning

Våra experter inom IT-forensik arbetar för dig

Kompetens inom IT-forensik är avgörande i interna och externa granskningar.

Våra experter kan bland annat bidra med information, bevis. Rekonstruktion av raderade data, tolkningsstöd och teknisk backup som en specialkompetens till organisationer och företag som inte har den kunskapen själva.

Ofta förändras tekniska bevis väldigt fort och de kan även försvinna för gott. Det är därför viktigt att komma igång snabbt med säkringsarbetet. Ibas har resurser som du kan lita på om det brådskar.

img_600x600_reportmeeting

img_600x600_cleanroomengineermicroscope

Djupgående kompetens kring digital forensik

Vår forensisk analys ger dig tillgång till kraftfulla verktyg och det stöd som krävs för att hantera alla typer av situationer och krav på hur elektroniska bevis bör säkras och behandlas.

Förutsättning för att vi ska kunna bedriva affärsverksamhet inom digital forensik vilar till lika stora delar på vår trovärdighet och vår tekniska förmåga. Vi fortsätter bedriva ett intensivt forsknings-och utvecklingsarbete för att kunna tillhandahålla tjänster och verktyg i teknikens framkant för våra kunder. Den teknologi och de metoder som används grundas på Ibas mer än 40 år långa erfarenhet inom dataräddning och dataradering.

Vi har laboratorium för forensiska utredningar i Uppsala och Landskrona.


Tolkning av digitala bevis

Digital bevisning kan i många fall vara omfångsrik och tolkas ibland olika beroende på vem som granskar den.

En viktig del i vårt arbete är att förmedla den erfarenhet och kunskap vi har inom området IT-forensik och tolkning av digitalt bevismaterial. För att hjälpa ombud med tolkning av digitalt bevismaterial har Ibas vidareutvecklat vårt tjänsteutbud till att även erbjuda förhandsgranskningar av utredningar, tolkningsstöd, ”second opinion”, sakkunnigutlåtanden samt uppdrag som expertvittne.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_sverigesrikeslag

Ombudets roll är avgörande

Av erfarenhet vet vi att det är lättare, och att resultatet av utredningen blir bättre, när kundens ombud är med från början.

Ibas säljer primärt direkt till slutkund, men då vårt tjänsteutbud är komplext och en ovan kund behöver ofta stöd av sitt ombud för att kunna tillgodogöra sig resultatet. Vi ser gärna att du som är ombud också är beställare. För att premiera kunder som tidigt involverar sitt ombud i den IT-forensiska processen erbjuder vi rabatt till de kunder som kommer in via sitt juridiska ombud.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!