KLDiscoverys rådgivningsgrupp Advisory Services består av erfarna specialister med decennier av erfarenhet, som pionjärer inom branschen, experter och rådgivare inom eDiscovery och informationsstyrning.

Eftersom organisationer hanterar alltmer komplexa lagringssystem finns vårt team tillgängligt för att ge professionell vägledning.

Advisory Services

Hälsokontroll av Office 365

Hälsokontroll av Office 365

En riktad bedömning av kundens användning av Security and Compliance Center, med fokus på prestanda mot etablerade baslinjer inom fem viktiga områden:

  • Praxis för kvarhållande och disposition
  • Försvarbarhet – Bevarande
  • Försvarbarhet – eDiscovery-processen
  • Regelefterlevnad • Praxis för O365

Kunderna får en rapport som beskriver resultatet och rekommendationerna.

Beredskap och responstjänster för eDiscovery

icon

eDiscovery som expertvittne

Dra nytta av de decennier av erfarenhet som våra specialister har av rådgivning inom rättsliga förfaranden.

icon

Förvaltarintervjuer

Advisory Services-experter samordnar med intressenter för att identifiera skyldigheter för bevarande och ta fram en plan för kommande insamlingsinsatser.

icon

Strategi för bevarande och insamling

Samarbeta med interna och externa rådgivare för att utveckla en försvarbar och kostnadseffektiv strategi för bevarande och insamling.

icon

Migrering vid säkert förvar under rättsprocess

Hjälp med att planera och implementera migrering vid säkert förvar under rättsprocess och maximera nyttan av det nya systemet.

Informationsstyrningstjänster

icon

Hälsokontroll av O365

Office 365-användare granskas för en mängd potentiella fallgropar som föråldrade funktioner, suboptimala exportinställningar, luckor i policyer om lagring och disposition och eventuella problem med säkert förvar under rättsprocess.

icon

Förbättring av processen för säkert förvar under rättsprocess

Identifiera möjligheter att förbättra befintliga processer för din organisations skyldigheter till säkert förvar under rättsprocess.

Dataskyddstjänster

icon

Bedömning av integritetsefterlevnad

Bedömning av din organisations tekniska arkitektur, dataflöden och styrningspraxis i samband med GDPR, CCPA eller andra integritetsregler.

icon

Minskning av risker för dataintrång

KLDiscoverys Advisory Services-experter skannar klientens IT-miljö för att flagga högriskinformation och utveckla en mildrande strategi.

icon

KLDiscovery är här för att hjälpa dig att utnyttja vår kunskap och expertis för att hjälpa din organisation att lyckas med datarelaterade initiativ.

Kontakta KLDiscoverys rådgivningsgrupp idag.