Ibas Ontrack kan hjälpa dig hantera data i slutet av sin livscykel på ett säkert sätt med våra omfattande dataraderingstjänster, skräddarsydda för att uppfylla dina behov.

Hantera data i slutet av sin livscykel

Att hantera data som har nått sitt bäst-före-datum kan vara en utmaning. Utan en korrekt metod för datasanering, riskerar företag att exponera känsliga data. En certifierad process för dataradering förhindrar detta.

Oavsett om du destruerar datan själv, eller om du outsourcar det till tredje part så har Ibas Ontrack rätt lösning för dig. Våra specialister kan hjälpa till genom att tillhandahålla din verksamhet med säker datadestruktion och kan hjälpa dig att verifiera dina interna raderingsprocesser. Alla våra tjänster inkluderar certifikat på destruktion och miljövänlig bortforsling. Vi tillhandahåller också logistikstöd för att hämta stora mängder media för radering.

img_600x600_harddrivestack

icon

Säkra dataraderingstjänster

Vår säkra dataraderingstjänst garanterar att känslig data såsom immaterialrätt, privata dokument och e-mail, finansiella register och hälsoregister och annan kritisk information är säkert utraderad från all lagringsmedia.

Som världsledande inom data recovery i över 40 år, ger Ibas Ontracks säkra dataraderingstjänster företag en snabb och certifierad metod att helt ta bort data från hårddiskar (HDD), solid-state devices (SSD) och backupdiskar. Våra metoder för mediaradering uppfyller eller överskrider alla lagliga krav och andra etablerade globala standarder för datasanering.


Sänd dina gamla lagringsmedia till Ibas

Vid användning av degaussern utsätts lagringsmediat för ett starkt magnetfält och avmagnetiseras. Detta innebär att all information som lagrats och all systeminformation raderas permanent. Enheten blir obrukbar efteråt.

Ibas Degausser är säkerhetsgodkänd av NSM, CESG och NATO.

Efter utförd radering erhålls ett certifikat som garanterar att all information är raderad. Om media inte ska returneras sänds de till miljögodkänd elektronikåtervinning.

Vi hjälper dig gärna att boka den mest lämpliga frakten till oss.

Priser

1-10Hårddiskar / tapeskr. 180,- pr. enhet - min kr 750
11-50Hårddiskar / tapeskr. 120,- pr. enhet
51-200Hårddiskar / tapeskr. 90,- pr. enhet
201 >Hårddiskar / tapesoffereras separat

Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.


img_600x600_drivemagglass

Raderingsverifieringstjänster

Är dina metoder för datadestruktion 100 % effektiva? Att verifiera din raderingsprocess ger extra skydd när du kastar eller flyttar på hårdvara i slutet av sin livscykel. Vår prisvinnande Erasure Verification Service ger personer, företag, tillverkare och regeringsorgan en skriftlig rapport som detaljerat visar effektiviteten hos datasaneringsprocessen.

Tack vare sin expertis när det gäller att återskapa data från alla typer av lagringsmedia, kan Ibas Ontrack gå längre än att bara scanna vanliga datalagringsområden och noggrant undersöka komponenter som kommersiella mjukvaruprodukter inte kan nå.

Så snart vi verifierat er raderingsprocess kan du upprepa den och vara trygg. Om våra data recovery-experter inte kan hitta dina data så kan ingen annan det.

Upptäck verifieringsservice

Raderingslösningar som du kan göra själv

Föredrar du att göra det själv? Vår gör-det-själv-hårdvara och mjukvara låter dig radera data internt på ett effektivt sätt. Vi har certifierade lösningar för alla typer av lagringsmedia.

img_600x600_datasweep

icon

Få en gratis konsultation idag

Kontakta vårt team med specialister för en gratis offert och för at få veta mer om hur våra dataraderingslösningar kan fungera för dig.