Ibas erbjuder analys och återläsning av bevis från backup och arkiveringslösningar

Backup-band innehåller en ögonblicksbild av det data som var aktuellt vid tidpunkten då backupen skapades.

På backupband kan det många gånger finnas information som inte längre är tillgänglig någon annanstans, i synnerhet om någon passat på att 'städa' för att förhindra en utredning. En IT-forensisk undersökning av backup-band ger möjlighet att ta fram annars oersättlig digital bevisning.

IT-forensik analys av backup-band ger :

 • Åtkomst av annars otillgängliga bevis.
 • Möjlighet att analysera skadade eller oläsliga band.
 • Möjlighet läsa band även om hårdvara och mjukvara inte längre är tillgängliga.
 • Återläsa filer, dokument och digital bevisning från backupband.
 • Minskar kostnaderna och ökar effektiviteten då endast relevant information återställs.
 • Stärkt beviskedja genom korrekt och erfaren hantering.
 • Inget behov av att återskapa en fullständig IT-miljö för att läsa enstaka dokument och filer.
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_binary

img_600x600_damagedtape

Vi hjälper till att läsa oläsbara backup-band

Att backup-band blir oläsbara är inte ovanligt. En vanlig orsak är att den utrustning och programvara som behövs för att läsa informationen på banden helt enkelt har avvecklats och skrotats.

Vanliga orsaker till att band inte längre går att läsa:

 • Gamla band, ovarsam frakt eller felaktig förvaring.
 • Misstag i hantering, oavsiktlig överskrivning, felaktig radering eller formatering av bandet.
 • Trasiga eller avslitna band, smutsiga band eller band med skador från brand eller vatten.
 • Gamla band som inte går att läsa på grund av uppgraderad hårdvara eller mjukvara.
 • Gamla lagringsformat som inte går att läsa in i nya eller uppgraderad mjukvara.

När det kommer till digitala bevis som lagras på backup-band rekommenderar vi alltid att ni tar in en extern expert för att komma åt informationen på bandet. Med snabb, enkel och säker tillgång till all information stärks er postion gentemot myndigheter eller motparten i en rättegång.


Slipp kostsam återuppbyggnad av gamla IT-system

Med våra tjänster slipper ni återställa en hel it-miljö för att läsa in enstaka filer eller dokument

Våra IT-forensiker har tillgång till alla våra anpassade verktyg för att läsa och hantera information från backup-band. Vår strategi gör att återuppbyggnad av den ursprungliga IT-miljön för återställning av epost, filer och dokument inte är nödvändig, detta minskar kostnaderna och ökar effektiviteten, samtidigt som beviskedjan stärks genom korrekt och erfaren hantering.

Vi hjälper er att leva upp till regulatoriska krav

För många företag och organisationer finns det också regulatoriska krav på att data skall vara tillgänglig och läslig under långa tidsperioder.

Ibas har tekniken, kunskapen och förmågan att återläsa filer, dokument och digital bevisning från backupband. Vi har egentuvecklad mjukvara som möjliggör för oss att läsa och hantera data från i princip alla tillgängliga säkerhetskopieringsprogram och backupsystem. Vi har dessutom ett mycket omfattande lager av bandstationer för att läsa olika typer av backupband, inklusive många modeller som inte längre finns på marknaden.


Vi kan migrering från band

Vid migrering till nya lösningar är det viktigt att säkerställa att ni inte förlorar historisk data

Det är inte ovanligt att vi hittar 4-5 olika band och backupformat när vi hjälper kunder med data-migrering från äldre backupsystem. Om något av dessa band har läsfel riskerar delar av arkivet att försvinna. Ibas erbjuder möjligheten att läsa och migrera data från många olika typer av arkivlösningar och backupband, även från band som skadats av tidens tand.

img_600x600_tapes

icon

Vi läser alla band

Med våra tjänster slipper ni leta efter en fungerande bandstation eller för den delen rätt licens till backup-programvaran

Det finns en stor mängd olika typer av backup-band, och respektive variant finns i flera olika verioner. Vi läser och hanterar i princip alla vanligt förekommande bandformat, bland annat:

 • Sony’s Advanced Intelligent Tape (S-AIT)
 • Digital Data Storage (DDS)
 • Digital Linear Tape (DLT)
 • Linear Tape Open Ultrium (LTO )
 • SuperDLT
 • AIT
 • QIC
 • 1/2" Open Reel
 • Cartridges
 • Mini data catridge
 • SLR
 • DAT
 • VXA

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!