Vi hjälper ditt juridiska ombud med bevissäkring

Bilder, sms, epost och chatt-meddelanden kan bli till viktiga bevis i både civila tvister och brottmål.

På Ibas har vi lång erfarenhet av att hjälpa advokater och juridiska ombud att säkra digitala bevis lagrade i datorer och mobiltelefoner så att de kan användas i en rättegång. Du är välkommen att kontakta oss via din advokat för att få professionell hjälp med IT-forensiska tjänster som:

 

  • Säkring av digitala bevis
  • IT-forensiska rapporter
  • Oberoende sakkunnigutlåtanden
  • Återskapning av raderad information
  • Expertkunskap om hur digitala bevis bör säkras, behandlas och bevaras
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_datasweep

Återskapa raderade bevis

Det som gör Ibas tjänsteutbud unikt är vår förmåga att återskapa och ta fram raderade bevis.

Ibas tekniker utvecklar inom ramen för verksamheterna dataräddning och data-migrering verktyg och tekniker för att hitta och återskapa raderad information.

Vi identifierar och tillgängliggör raderade SMS, epost som raderats, konversationer från Skype, raderade dokument och filer, internethistorik och hjälper till med att tolka informationen och skriva en IT-forensisk rapport som i detalj beskriver de fynd som gjorts.


Rapporterna är avgörande

Hur de tekniska rapporterna är formulerade och val av utdrag kan få en avgörande betydelse för hur informationen tolkas.

Även om du har de bevis du behöver är det viktigt att kunna presentera dem på ett korrekt vis. Ibas kan hjälpa dig att säkra, bevara och presentera digital bevisning i form av epost, sms, chatt-meddelanen och dokument.

Vi har erfarenheten och kompetensen för att hjälpa dig att på bästa vis presentera digital bevisning i rätten och på så vis minimera möjligheterna att bevisningen ifrågasätts på tekniska grunder.

Vårt mål är att bevisningen, inte formatet det presenteras i, ska vara det framträdande och på så vis bedömas och tolkas för sig.

img_600x600_collectingdata

img_600x600_monitors

Presentation är A och O

Teknisk bevisning kan få stor betydelse för målets utgång, vi hjälper dig att få gehör för din bevisning genom att på rätt sätt säkra, bevara och presentera digital bevisning.

Även om uppgifterna som presenteras är korrekta är det inte självskrivet att jurister som läser tekniska dokument förstår och tolkar dem som du avsåg. Rättens möjlighet att ta till sig, tolka och förstå tekniska resonemang kan vara begränsad. Detta gör att rättens felaktiga tolkning av bevisningen blir den gällande även om det i vissa fall kan röra sig om rena missförstånd.

En oberoende part, som för din räkning presenterar bevisning och vittnar som sakkunnig, och uttalar sig utifrån sina egna erfarenheter och avger omdömen som är baserade på särskild teknisk kompetens eller fördjupade undersökningar, är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att det som den tekniska bevisningen visar verkligen når fram.


Ibas hjälp dig att möta digital bevisning

Att på egen hand tolka och möta elektronisk bevisning kan vara mycket svårt.

Även om sakförhållandet upplevs otvetydigt är det inte säkert att bevisningen i det urval som motparten gjort är lika glasklart för rätten. Ibas erbjuder tolkningstöd, kunnande och teknisk analysförmåga för att möta anspråk baserade på IT-forensiska bevis.

img_600x600_reportmeeting

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!