Ibas har den rätta kompetensen och erfarenheten för att återställa otillgänglig data från alla typer av RAID-system.

En lyckad RAID Recovery

En svår diskkrasch kan hota företagets framtid på grund av driftstopp, produktionsstopp, förlorad kunddata.

Ofta har du bara en chans att rädda din förlorade data. Vi ger dig riktiga råd och första hjälpen. Detta är ofta avgörande för att lyckas!

Ibas och Ontrack har hållit jämna steg med en fantastisk teknik sedan vi uppfann själva data recovery tjänsten för 30 år sedan. I år gör vi 50,000 jobb världen över och dataräddning är vår passion. Vi gör det yttersta för att våra kunder ska få ta del av det när data levereras. Vi vågar säga att vår erfarenhet och expertis har skapat världens bästa data recovery processer. För våra kunders trygghet.

img_600x600_changingraiddrive

Vi återställer data oavsett anledning till datakrasschen

Vi är specialister på att rädda data från alla RAID-nivåer:

 • Alla RAID nivåer, RAID-controllers och RAID konfigurationer.
 • Alla typer av hårddiskar, tillverkare eller modeller.
 • Alla typer av dataförluster. Vi återställer data från de enklaste till de mest komplexa situationerna inklusive virus, naturkatastrofer, oavsiktlig radering, systemkrascher, mjukvarufel, hårdvarufel m.m.
RAID 0 RAID 1
RAID 3 RAID 4
RAID 5 RAID 1E
RAID 6 RAID 5E
RAID 5EE RAID 0+1
RAID 10 RAID 50
RAID 51  

Vår RAID data recovery tjänst

Ibas ingenjörer besitter samtliga kunskaper om RAID-lagring och kan återställa data från de äldre modellerna till de senaste RAID-systemen på marknaden. Vi erbjuder en gratis rådgivning via telefon när du har problem med RAID, NAS, SAN och dataförluster i alla typer av servrar.

Krishjälp - steg för steg vid RAID-fel

 • Vad är det som har hänt, skaffa dig en överblick.
 • Har jag förlorat någon data?
 • Var den datan värdefull och kritisk?
 • Har jag backup?
 • Vad betyder en dataförlust rent ekonomiskt?

Svaren du får kommer att vara avgörande för vilken slags första hjälp du behöver.

Ofta har du bara en chans att rädda dina data och att få in dem i ett fungerande system igen.

Det första telefonsamtalet med vår kundtjänst kommer att handla om:

 • Klargöra vilken typ av hårdvara det gäller, RAID-konfiguration, virtualiseringsprogramvara och backup procedurer.
 • Bedömning av den faktiska situationen, eventuell dataförlust och var felet ligger.
 • Första hjälpen och viktiga råd för att undvika ytterligare skador och dataförluster.
 • Utredning av möjligheten för Ibas Remote Data Recovery.
  • Remote Data Recovery Services - Vid tillfällen där det bara finns en defekt hårddisk på ett RAID är RDR det snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att rädda data. En RDR-räddning sker via en krypterad internetanslutning direkt på din server.
 • Tips och råd hur man tar ner olika system, packar och transporterar enheter till vårt remrumslabb, samt information om upphämtning vid behov.

Du når oss dygnet runt på 018 84 36 203 och glöm inte att konsultationen är kostnadsfri..

Steg för Steg - Vad händer under en datarekonstruktion?

Få inte panik, stäng av datorn! Ring för gratis rådgivning!

Alla datarekonstruktioner är unika. Först undersöker vi alltid lagringsmediet för att identifiera problemet och skadorna. Varje jobb blir därmed också speciellt beroende på typen av lagringsmedia, lagringskapacitet, filtyper och operativsystem.

Datarekonstruktion processen

Orsaker till RAID krascher

Ibas räddar data efter nästan alla RAID-fel, såsom:

icon

Mänskliga fel

Omformatering, ominstallation och överskrivningar. Proprietära verktyg tillåter oss att återställa RAID virtuellt, hitta ny aktiv data och reparera den ursprungliga underliggande volymen för att få tillgång till förlorad data.

icon

Problem med strömförsörjningen

Strömavbrott/överspänningar kan orsaka stora problem på RAID-system. RAID som redan körs i ett försämrat tillstånd är extra sårbara då problem med strömförsörjningen kan leda till att out-of-sync-diskar på nytt blir inkluderade i systemet. I dessa fall har vi kompetensen och verktygen för att ”mappa” data och återuppbygga RAID´et innan vi återskapar out-of-sync-diskarna för att hämta ut nödvändig data.

icon

Mekaniska problem och misslyckade rekonstruktioner

Individuella diskar i RAID-system kan självklart krascha. När en RAID körs efter att en disk kraschat ökar belastningen på de återstående diskarna betydligt, särskilt under till exempel en rebuild som kräver en mer intensiv läs- och skrivaktivitet än normalt. I många fall kan detta leda till krascher på flera diskar eftersom de oftast är exakt lika gamla. Ibas har kunskapen, verktygen och renrumslaboratorierna som krävs för att åtgärda fel samt återskapa och reparera filsystem från korrupta eller delvis ominstallerade RAID-system.


img_600x600_shirtontrack

RAID disk recovery tips

Volymreparationsverktyg som CHKDSK, är utformat för att tvinga in filsystemet i ett kosistent tillstånd.

Även om detta kan fungera på singeldisksystem med enkla fel, betyder det inte att det är bra i RAID-sammanhang. Metoden skapar istället oftast problem på RAID-nivå (dvs. out-of-sync-diskar, dålig återuppbyggnad mm.) Kör man CHKDSK i liknande situationer kan man skapa skadliga irreversibla ändringar i filsystemets strukturer.

 1. Ersätt aldrig en krånglande hårddisk med en annan som tidigare varit del av ett RAID-system; radera alltid ersättningsdisken innan den används.
 2. Om en hårddisk ger ifrån sig märkliga ljud, stäng omedelbart av den och ring oss. Om du inte stoppar en disk som låter konstigt riskerar du att den kraschar totalt och att innehållet aldrig kan räddas.
 3. Gör en backup innan du gör några ändringar på hårdvaran eller i programvaror och innehåll.
 4. Notera positionerna för de olika hårddiskarna i RAID-systemet innan du tar ur dem.
 5. Om en rebuild misslyckas, gör inte några nya försök.
 6. Om du under efter ett strömavbrott märker att filsystemet verkar korrupt, un-mountable, eller att data är otillgänglig ska du inte använda programvaror eller verktyg för att reparera volymer.


icon

Påbörja rekonstruktionen av dina data!

Ta kontakt med våra experter. Ibas har lösningar för att hjälpa alla – från stora organisationer och företag till privatpersoner som mist sina digitalbilder och alla däremellan.

018 84 36 203 Kontakta mig!