Insamling av data

Vi har egna experter på insamling av data. Våra lokala experter täcker cirka 150 länder årligen och alla har lång erfarenhet i kombination med spetskompetens inom området. Vi kan därför följa lokala föreskrifter och lagar som reglerar vårt arbete.

Remote Collection Manager (RCMgr®)

Enkel programvara för egen insamling. Den är din. Slutanvändare såväl som IT-proffs kan nu enkelt utföra juridisk insamling av hårddiskar, lösa filer och e-postservrar – enkelt och säkert.

IT-brottsutredningar

Brottsutredningar finns i vårt DNA. Vi vet exakt vad vi ska leta efter, hur vi finner det vi söker och på vilket sätt resultatet ska presenteras för att accepteras av domstolar världen över. Våra experter är utrustade med toppmoderna verktyg som anpassats till den senaste tekniken och juridiken. Vi är alltid beredda att kavla upp ärmarna inför nästa uppdrag.

Dataräddning

Du har oftast bara en chans att rädda data. Gör du fel kommer skadorna att förvärras och det kan bli omöjligt även för oss. Vi gör kostnadsfria felsökningar och svarar snabbt på om data kan räddas eller inte, utan risk att situationen förvärras så att ingenting kan göras


ikonen

Juridiska tjänster efter kundtyp

Företag

Ibas säkrar elektroniska spår i datorer, komplexa lagringssystem, molntjänster eller i mobiltelefoner om du misstänker illojalitet, informationsstöld eller andra oegentligheter i ditt företag.

Advokater

Ibas bistår domstolar, juridiska ombud, advokater, myndigheter och privat sektor med att säkra, analysera och presentera elektroniska spår. Fallet kan sedan gå vidare till civil domstol eller brottmålsdomstol, där vi hjälper till som tekniskt expertvittne.

Myndigheter och domstolar

Vi arbetar främst med privata företag, men vi erbjuder även våra datautredningstjänster till myndigheter och institutioner som vill ha hjälp i samband med offentliga utredningar och bevissammanställningar. Vi bistår regelbundet den offentliga sektorns olika förvaltningar vid tillfälliga förelägganden och för att finna bevismaterial som ska presenteras både i internutredningar och för domstolar.

Privata data

Vi har lång erfarenhet av att säkra och erhålla digitala bevis såsom foton, e-post, SMS och telefondata. Detta är typer av data som har utgjort avgörande bevis i såväl tvistemål som brottsmål.


ikonen

Digital utredning

Dator/Server

Ibas erbjuder datautredningstjänster när det gäller att säkra digitala spår i datorer, servrar eller komplexa datalagringssystem där det finns misstanke om illojalitet, informationsstöld eller andra typer av oegentligheter.

Mobiltelefon

Genom att data säkras från mobiltelefoner eller surfplattor blir elektroniska spår tillgängliga från såväl internminne som minneskort. Spår som sedan blir en viktig del av den ytterligare utredningen.

Band/säkerhetskopia

Säkerhetskopieringsband innehåller en ögonblicksbild av faktiska data vid tidpunkten för säkerhetskopieringen. Band lagrar ofta data som inte är tillgängliga någon annanstans. Särskilt om uppgifter har raderats före ett beslag eller innan en utredning har inletts.

Expertvittne

Vi är alltid beredda att vittna som expertvittne i syfte att presentera våra resultat. Vi strävar efter att presentera detta på ett sätt som gör att resultaten blir lätta att förstå och hamnar i ett logiskt sammanhang.