Du behöver inte sätta dig in i precis allt vid migrering till Office 365 - Vi hjälper dig

Du som valt att använda Office 365 kan få hjälp av våra experter på området. På så vis får du ut maximalt värde från din investering. Du säkerställer samtidigt regelefterlevnad för dina processer och lagring av personuppgifter.

Office 365

Var förberedd

Vi har flera decenniers erfarenhet av hur man förbereder sig inför oförutsedda rättegångar och tvister. Både efter interna och externa misstankar om brott.

Vårt moderbolag KLDiscoverys experter vägleder dig och ser till att du står rustad. eDiscovery processer i Office 365 och predictive coding är definitivt vårt område.

Ladda ner infoblad
Migrering och hantering av Office 365

Försvarbar respons på tvister kräver mer än solid teknik

Försvarbar respons på tvister kräver mer än solid teknik.

Det kräver också mänsklig expertis och etablerade metoder.

KLDiscoverys proffs på informationsstyrning och eDiscovery arbetar med organisationer som använder Office 365 för att minska kostnaderna för tvister, etablera försvarbara metoder och ge rådgivare en framgångsrik position.

Office 365

KLDiscoverys Office 365-experter hjälper användare att arbeta sig igenom frågor som rör följande tjänster och produkter:

  • Förberedelse och strategikonsultation av Office 365
  • Avancerad eDiscovery-support
  • Datastyrning, efterlevnad och driftstjänster med eDiscovery för Office 365
  • Hybridmiljö för datastyrning, efterlevnad och eDiscovery-lösningar
  • Lokal datasanering och migrering till Office 365
  • Molnbaserad egenutvecklad dokumentgranskningsplattform med direkt Office 365-integrering