eDiscovery på plats var du än behöver det.

Nebula Portable™ utvecklades för att lösa de många komplexa frågor som finns kring datasekretess och logistik i samband med interna utredningar, ekonomisk brottslighet, globala bedrägeriutredningar och gränsöverskridande tvister.

Ditt snabba responsverktyg

KLDiscoverys mobila lösning är redo att åka dit du är.

Genom att välja att använda Nebula Portable™ får du expertis från KLDiscoverys it-brottsutredare, eDiscovery-konsulter och ärendehanterare som känner till den lokala lagstiftningen, språket och kulturella frågor. Vårt globala nätverk låter oss leverera internationella lösningar utan att kompromissa med lokalkännedom.

Ladda ner infoblad
Ditt snabba responsverktyg

Designad med dataskydd i åtanke

icon

Gränsöverskridande data

Minska behovet av gränsöverskridande dataöverföring i takt med att dataskyddslagstiftningarna blir mer krävande.

icon

Proaktiva utredningar

Genomför fullskaligt undersökningsarbete utan att flytta avlägsna data från en organisation eller ett land.

icon

Skydda dina data

Filtrera bort personuppgifter, känsliga eller skyddade data på ett enkelt sätt för att förhindra att de hamnar i orätta händer.


Mer än bara eDiscovery

Nebula Portable används också för dataskydd, datasanering och registerhantering.

  • Identifiera data under rättsprocess efter relevans
  • Indexera och analysera data som ska lagras i olika kategorier
  • Märk upp data för radering, redigering eller ändring
  • Radera flaggad data på ett säkert sätt
Mer än bara eDiscovery

Vanliga frågor

Är detta ett verktyg för juridiska processer?

Ja, men det är mycket mer än så. Det ger användarna möjlighet att effektivisera proaktiva granskningar av efterlevnad, interna utredningar och att snabbt svara på juridiska förfrågningar.

Kommer ni att resa till mitt kontor?

Vi reser till din data – ingen plats är för avlägsen för oss. Vi har experter runt om i världen som känner till den lokala lagstiftningen, språket och kulturella frågor.

Uppfyller verktyget lagstiftningen för dataskydd och integritet?

Absolut. KLDiscoverys mobila eDiscovery-lösning följer GDPR och andra internationella regler.

Kan man göra mer än att samla in och bearbeta data med det?

Med den här mobila lösningen kan vi utföra utredningar i full skala utan att avlägsna data från organisationen eller landet.

Kan jag också granska data på plats?

Ja! Du kan granska dina data på plats med Nebula Portable.