Ibas IT-forensiker säkrar och analyserar bevis på hårddiskar, servrar och mobiltelefoner.

Digital forensik innebär främst analys av elektroniska spår

Vårt team av erfarna IT-forensiker har kompetensen och verktygen för att:

 • Veta var bevisen kan hittas och säkrar bevis i form av epost, dokument och användarens aktiviteter från datorer och mobiltelefoner.
 • Säkra, analysera, värdera och förklara vad bevisen innebär.
 • Hantera bevismaterial på ett korrekt och verifierbart sätt.
 • Bistå som expertvittnen vid processer inom både civilrätt och straffrätt.

Ibas IT forensiska undersökningar tjänster riktar sig främst till det privata näringslivet, men vi erbjuder samma tjänster till privatpersoner, polisen och andra myndigheter.

Företag Privatpersoner Avokater & Jurister
img_600x600_laptopdocuments

img_600x600_computerforensics

Vi hjälper dig att göra elektroniska spår till bevis

IT forensiska undersökningar omfattar vanligtvis att säkra och analysera bevis på hårddiskar, mobiltelefoner, servrar, surfplattor, USB-enheter och olika minneskort.

Professionell dokumentation gör elektroniska spår till stark bevisning. En IT forensisk utredning kan vara en viktig bevisning vid en utredning om affärskritisk information som har stulits eller om man misstänker ett intrång i upphovsrätt.

Vid en IT forensisk utredning kan raderad e-post och raderade dokument återskapas eller så behöver annan raderad information återskapas. Analysen kan utreda och förklara ett händelseförlopp och vara bevis på oegentligheter och illojala medarbetare.

Analys av dator Analys av mobiltelefon Sakkunnigt vittne

Vi hjälper dig att tillgängliggöra dokument för granskning

Vi vet att ombudet tillsammans med klienter är de som har de bästa detaljkunskaperna i ärendet.

Vår e-Discovery-teknik hjälper ombud och deras klienter att snabbt och effektivt söka bland digitala filer, dokument och e-post. Kort kan tekniken beskrivas med att vi förbereder dokument och filer så att de blir sökbara, och därefter tillgängliggörs informationen för granskning. Syftet med detta är att få en relevant och insiktsfull analys av materialet med möjlighet till direktrapportering till klienten.

Säkring av data Vad är e-Discovery e-Discovery-tjänster
img_600x600_monitors

img_600x600_womanthumbdrive

Våra IT forensiker jobbar inom en mängd olika områden:

 • Illojalitet på företaget
 • Stöld av företagshemligheter
 • Konkurrensutredningar och M&A
 • Kopiering av källkod och upphovsrättsskyddat material (IP)
 • Konkurs
 • Korruption
 • Kontraktsbrott
 • Industrispionage
 • Ekonomiska bedrägerier
 • Uppsägning utan saklig grund
 • Dataintrång
 • Dokumentförfalskning

Säkra bevis? Tänk brottsplats!

Har du sett hur polisen spärrar av en brottsplats till utredarna är klara? Detsamma gäller i den digitala världen.

Även en snabb inblick av ”brottsplatsen” kan resultera i överskrivning eller radering av viktiga bevis. Det kan också leda till ändring av systemtiden eller datum som kan vara viktiga, vilket gör det svårt att urskilja dina handlingar från den påstådda gärningsmannens handlingar.

img_600x600_electronicevidence

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!