den 17 januari 2022 av Ontrack-teamet

Ontracks utvecklingsteam har arbetat hårt med att skapa den senaste versionen av produktsviten Ontrack PowerControls™ för att ge kunderna en bättre användarupplevelse.

Läs mer


den 13 januari 2022 av Ontrack-teamet

Läs mer


den 22 november 2021 av Ontrack-teamet

De utsatta sträcker sig från stora statliga verk till intet ont anande enskilda personer som surfar på nätet och ransomware kan orsaka förödelse som inte bara skadar digitala enheter, utan även bankkonton.

Läs mer


den 16 november 2021 av Ontrack Team

En multinationell kund befann sig i ett desperat behov av RAID 5-återställning efter att ha märkt att deras företags viktiga finansiella data och kontorsfiler hade försvunnit från huvudkontoret.

Läs mer


den 8 november 2021 av Ontrack

RAID (Redundant Array of Independent – ursprungligen Inexpensive – Disks) är en term som används för att beteckna datalagringssystem som distribuerar och/eller replikerar data över flera enheter. RAID-tekniken har revolutionerat datalagringen för företag och utvecklades med två primära mål – att förbättra tillförlitligheten hos data och att öka I/O-prestanda (indata/utdata).

Läs mer


den 8 november 2021 av Ontrack

Även moderna servrar och lagringssystem kör RAID-teknik – framför allt på företag, men allt oftare i NAS-konsumentsystem. RAID har överlevt i över 30 år, och har en viktig roll inom datalagring än i dag. Varför är det så? Kul att du frågade.

Läs mer


den 1 november 2021 av Ontrack

Den komplexa karaktären hos IBM Storwizes virtuella RAID-datalagringssystem har under åren blivit ökänd inom dataåterställningsbranschen. När en kund kontaktade Ontrack för att få hjälp med att återställa 120 skadade hårddiskar i ett IBM SVC Storwize v7000-system förstod teknikerna att de hade en stor utmaning framför sig, speciellt då det inte fanns några säkerhetskopierade data som skulle underlätta återställningsarbetet.

Läs mer


den 27 oktober 2021 av Ontrack

Läs mer


den 27 oktober 2021 av Ontrack

Läs mer


den 27 oktober 2021 av Ontrack

Läs mer


den 27 oktober 2021 av Ontrack

Läs mer


den 19 oktober 2021 av Ontrack

Den här artikeln är den sista i Ontracks utbildningsserie Grundläggande dataåterställning, en samling blogginlägg som är utformade för att identifiera enhetsfel och dataförlustscenarier som kan kräva professionell dataåterställningshjälp.

Läs mer


den 18 oktober 2021 av Ontrack

Läs mer


den 9 juni 2020 av Åke Ljungqvist

Virtualiseringens positiva sidor är uppenbara, men risken för dataförlust är fortfarande en potentiell nackdel. Hur skyddar du dina virtuella miljöer?

Läs mer


den 22 april 2020 av Åke Ljungqvist

Läs mer


den 14 april 2020 av Tormod Nymoen

Läs mer


den 19 mars 2020 av Åke Ljungqvist

Läs mer


den 12 mars 2020 av Åke Ljungqvist

Det finns många olika sätt att säkerställa säker dataradering. Med så manga olika mediatyper, vet du vilken saneringsmetod son är mest lämplig?

Läs mer


den 19 februari 2020 av Åke Ljungqvist

Läs mer


den 10 februari 2020 av Åke Ljungqvist

The secure erasure of data can be the difference between protecting your sensitive data or a potential breach. Read more on the subject of secure erase.

Läs mer