Vi samlar in och säkrar information och data - varsomhelst - närsomhelst

Digitala bevis är lättflyktiga och skall med fördel säkras så snart som möjligt.

Behovet för omedelbar reaktion och sekretess ställer höga krav på flexibilitet, lokal närvaro och erfarenet. Oavsett om du behöver samla in data i Örebro, Stockholm, Berlin, Hongkong, New York eller Sydney erbjuder Ibas som en del av KLDiscovery lokala resurser i ett tjugotal olika länder.

Säkring av digitala bevis

  • e-Discovery collection
  • Insamling av information från:
    • Datorer och laptops
    • Nätverk, epost & molntjänster
    • Mobiltelefoner & surfplattor
  • Global leverasförmåga - säkerhet och diskret
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_collectingdata

Våra tjänster är utvecklade för att underlätta för dig

Vi förstår att insamling och hantering av stora mängder information i samband med exempelvis e-Discovery kan vara en belastning.

Vårt mål är att det ska vara smidigt, gå fort och helst inte påverka övriga verksamheten. Därför har vi utvecklat metoder, rutiner och verktyg för att så effektivt som möjligt lösa uppgiften. Exempelvis har vi verktyg för att enkelt och bekvämt läsa ut en enskild användares epost-konto från backup-band.

Vi hjälper dig att tillgängliggöra dokument för granskning

Vi vet att ombudet tillsammans med klienter är de som har de bästa detaljkunskaperna i ärendet.

Vi har utifrån denna erfarenhet utvecklat en metod där ombud på ett enkelt sätt själv kan söka bland digitala spår i filer, dokument och e-post. Kort kan detta beskrivas med att vi förbereder dokument och filer så att de blir sökbara. Syftet med detta är att få en effektiv analys av materialet och en möjlighet till direktrapportering till klienten.


img_600x600_handiphone

Mobiltelefoner, surfplattor & molntjänster

Idag används en stor mängd olika typer av infrastruktur för att kommunicera och lagra filer och dokument.

Oavsett vilken utrustning eller vilka tjänster ni använder så kan vi hitta en lösning för att samla in och säkra digital bevisning och dokumentation. Vi väljer tillsammans med er de metoder för insamling som enklast och effektivast uppnår de resultat ni behöver.


Sortering, filtrering och de-duplicering

Vi vet att en IT-forensisk undersökning i sig inte är ett självändamål, utan en tjänst som som används som en del av en större process.

För att möjliggöra granskning av stora datamängder har vi utvecklat våra verktyg för att kunna sortera bort dubbletter och göra data enkelt sökbar.

Insamling, säkring samt analys av stora mängder epost blir lätt en mycket betungande uppgift om vart enda spam och nyhetsbrev skall granskan manuellt, och kanske också i dubbletter från varje custodian. Med hjälp av kraftfulla sorterings-, filtrerings- och sökfunktioner kan arbetstiden kortas avsevärt och resurserna utnyttjas effektivt.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_drivediagnostics

Skadade lagringsmedier? - Inget problem!

Tack vare våra ingenjörerna som jobbar med fysiska skador på lagringsmedier kan vi erbjuda er dataräddning i världsklass i något av våra renrumslabb runt om i världen.

Oavsett om skadorna har uppstått av misstag eller på grund av avsiktlig skada erbjuder vi tillgång till världsledande teknik och kunskap för att läsa data även från svårt skadade lagringsmedia. Vi har ett enormt stort lager av reservdeler och ersättningsdelar till hårddiskar och arbetar kontinuerligt för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen inom datalagring. Vi kan snabbt komma igång med dataräddningsarbetet, och därmed snabbt leverara till vår kund


Ibas håller hårt på säkerhet & sekretess

Vi är stolta över vårt renommé av ärlighet, sekretess och integritet.

All information som leveras till Ibas, samt information om vilka våra kunder är, omfattas naturligtvis av sekretess. All kommunikation och leveransen av rapporter går till vår beställare, det är sedan upp till beställaren att distribuera dessa vidare vid behov. Av hävd, erfarenhet och på förekommen anledningen har vi valt att på förfrågan från någon annan, även medarbetare inom samma organisation, varken bekräftar eller förnekar vilka som är våra kunder eller vilka pågående utredningar vi har. Detta gäller naturligtvs även utomstående, inte minst media.

Rätt metoder och verktyg

Vi följer strikta rutiner för att resultaten, vid behov, ska kunna användas i domstol.

Om ditt ärende i slutändan skulle gå så långt som till domstol säkerställer våra metoder, riktlinjer och verktyg att all information samlats in på bästa möjliga vis. Vid insamling går vi metodiskt tillväga och använder oss av beprövade verktyg och standardiserade processer för att på så vis kunna erbjuda en jämn kvalitet, spårbarhet och effektivitet oavsett på vilken plats i världen insamlingen sker.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!