Katastrofplan för Dataförluster | Ibas Ontrack Blogg

den 6 november 2019 av Jørn Mellum

Att hantera, samla in, överföra och lagra data kan vara en stor utmaning för organisationer. Då den mängd data som hanteras (ta bort ”av organisationer” här) ökar varje år, lagrar datacenter nu mer kritisk data än någonsin tidigare. Men när mängden lagrade data ökar, ökar också risken för datakrascher. Att ha en katastrofplan för återställning på plats är därför nödvändigt för att skydda organisationer från en rad olika yttre omständigheter.

Skydda ditt företag från skadlig programvara

Trots att mjukvaru- och hårdvaruteknik har förbättrats är det mycket troligt att en datakrasch någon gång kommer att inträffa. Oavsett om det beror på ett fysiskt fel, ett korrupt filsystem eller ett användarfel kan konsekvenserna av en datakrasch vara katastrofala.

År 2018 rapporterade FBI 1493 fall av ransomware med en total förlust på 3 621 857 dollar. Nya typer av ransomware har dykt upp i en oroväckande takt, där de senaste är SamSam, CrypoFortress och TeslaCrypt.

Det bästa sättet att skydda ditt företag från ransomware är genom att ha en säker och effektiv backup. Du bör testa din backup regelbundet för att säkerställa att den fungerar optimalt, på så vis kan du snabbt kan få tillgång till dina backupdata när det behövs.

Kontinuitetsplaner för företag och Katastrofplaner för återställning

Du bör också ha en Kontinuitetsplan för företag (BCP) på plats och en Katastrofplan för återställning (DRP).

En BCP är en dokumenterad plan som fastställer de steg man ska ta när en organisation påverkas av oväntade scenarier som ofta är affärskritiska. En bra BCP täcker behovet av resurser, processer och funktioner för att återgå till normal drift, vilket minskar den totala mängden driftstopp.

En DRP är en dokumenterad process för att rekonstruera ett företags IT-infrastruktur efter en incident.

Sex kritiska punkter du bör ha med i din DRP och BCP

  • En bra BCP/DRP bör inkludera alla möjliga typer av händelser och scenarier, t.ex. mänskliga misstag, naturkatastrofer, hackingattacker.
  • Involvera alla relevanta medarbetare när du förbereder din BCP och DRP – detta kommer säkerställa att processen är grundlig och troliga aspekter tas med.
  • Testa dina planer regelbundet. Tester visar dina svagheter och hjälper dig att utrusta din organisation för dagen då något dramatiskt händer.
  • Eftersom det är avgörande för ett företag att hålla sina system uppdaterade med nya versioner och licenser, gäller detsamma för planer. Planer bör kontinuerligt uppdateras och underhållas. Det är inte ovanligt att en BCP och DRP är hundratals sidor långa, så det är en bra idé att dela upp den i relevanta delar, vilket gör det enkelt att hitta i den.
  • Se till att du dokumenterar din plan skriftligt och förvarar den på en säker plats. Det kan tyckas enkelt, men när alla är panikslagna är att leta runt i företagets lokaler efter din BCP/DRP det sista du vill göra.
  • Se till att du upprättar kontakt med en partner för dataräddning och förvara informationen i din DRP. Att snabbt komma i kontakt med ett företag som arbetar med professionell dataräddning kan göra stor skillnad genom att man får först och främst får vägledning i vad man ska göra.
img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!