Enligt Cybersecurity Ventures förutsägelser kommer ett nytt företag att falla offer för ransomware var 11: e sekund.

När tiden är avgörande och det råder osäkerhet kring vad som ska göras, bör organisationer rådgöra med Ontracks erfarna experter för att få vägledning.

Ransomware recovery

Om din organisation har blivit utsatt för en ransomware-attack:

 • Hejda attacken genom att koppla bort angripna datorer från nätverket. 
 • Kontakta oss så snart som möjligt. Vårt team erbjuder kostnadsfri rådgivning och rekommendationer om dataåterställning och hur du kan förhindra eventuell ytterligare dataförlust. 
 • Försök inte att själv dekryptera angripna data. Det kan omöjliggöra framtida återhämtningsförsök.

Dataåterställningsexperter står redo att hjälpa till.

Ontrack har utvecklat en specialiserad samling egna verktyg för att återställa data från ransomware-krypterade system, virtuella maskiner, säkerhetskopior, band och andra lagringsmedier. Med laboratorier i hela världen kan du få hjälp dygnet runt av vårt kompetenta och erfarna team vid alla slags situationer som innebär risk för dataförlust.

ikon

Dekryptering

 • Över 130 dekrypterare
 • Specialiserad samling egenutvecklade verktyg för att återställda data som krypterats av ransomware

ikon

Filåterställning

 • Reparation av virtuella diskar
 • Databasreparation
 • Reparation av säkerhetskopior

ikon

Återställning av volymer

 • Alla typer stöds (SAN, NAS, server osv.)
 • Återställning av borttagna filer
 • Copy-on-write-filsystem (NetApp WAFL, ZFS osv.)

ikon

Återställning av säkerhetskopior

 • Fullständigt stöd för band (LTO, DLT osv.)
 • Veeam-specifika verktyg (borttagna och krypterade filer)
 • Alla säkerhetskopieringsformat (Commvault, TSM, Networker osv.)

Översikt över återställningsprocessen

Även om varje ransomware-incident är unik, och även om deras komplexitet varierar, går det att återställa data. Resultatet beror på typen av nyttolast som har körts, vilken maskinvara som har påverkats och hur man agerade när attacken upptäcktes.

ikon

Be om hjälp

Direkt rådgivning per telefon med experter på dataåterställning.

ikon

Utvärdera

Media utvärderas för att avgöra vilka filer som kan återställas.

ikon

Återställ

Återställning som utförs av våra erfarna dataåterställningsexperter.

ikon

Retur

Data återställs på distans eller returneras på krypterade media.

Varför ska du välja Ontrack?

Ontrack är den enda lösningsleverantören med specialiserade verktyg och utvecklingsmöjligheter för att hantera alla slags scenarier som involverar potentiell dataförlust. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om ransomware från våra erfarna tekniker.

Över 40

globala platser

18

återställnings-
laboratorier

9

datacenter

De största ransomware-hoten mot din organisation under 2021

 • Maze
 • REvil
 • SNAKE (EKANS)
 • Tycoon
 • TrickBot
 • Qakbot trojan
 • PonyFinal
 • Mailto (även kallat NetWalker-ransomware)
 • Ragnar Locker
 • Zeppelin
 • TFlower
 • MegaCortex
 • ProLock
 • DoppelPaymer
 • Thanos
Om du har blivit utsatt för en ransomware-attack kontaktar du experterna på Ontrack för att få tillbaka dina data.
Ransomware data recovery

ikon

Fallstudier om ransomware

Ontrack levererar dataåterställning i världsklass för alla typer av lagring, t.ex. hårddiskar, SSD-diskar (Solid-State Drive), servrar, NAS, SAN, virtuella maskiner, molnet, mobila enheter och band.

CryptoLocker-ransomware

En enda användares bärbara dator på ett stort läkemedelsföretag infekterades med CryptoLocker-ransomware. Den bärbara datorn var ansluten till företagsnätverket, vilket gjorde det möjligt för den skadliga programvaran att infektera 46 resurser. Genom att dra nytta av NetApps egna operativsystem (OnTap) och filsystem (WAFL) kunde Ontracks tekniker använda flera konsekvenspunkter för att ”gå bakåt” i tiden till en tidpunkt före attacken och leta upp och återställa okrypterade kopior av kritiska data som kunde återlämnas till kunden.

Raderade säkerhetskopior

Ransomware attackerade en företagsserver, krypterade Microsoft Dynamics 365-data och krävde betalning. De senaste säkerhetskopiorna av servern lagrades på flera LTO-6-band, som hade raderats av den skadliga programvaran. Tillsammans med FoU-avdelningen utvecklade Ontrack en specialiserad maskin- och programvarubaserad lösning som kunde återställa 46 TB data från 18 av de raderade LTO-6-banden med säkerhetskopior.

Nätfiskeattack

Ett multinationellt kemiföretag föll offer för ransomware som genom en nätfiskeattack lyckades komma över administratörsbehörigheter som sedan användes för att ta över en server. Ransomware-koden formaterade alla hårddiskar och skapade ett nytt aggregat. Ontrack kunde återskapa RAID-diskarna och de ursprungliga volymerna och återställa klientens data.


Senaste trenderna inom ransomware

ikon

Antalet attacker har minskat, men allvarlighetsgraden, omfattningen och betalningarna för varje attack har ökat.

ikon

Endast 50 % av offren som väljer att betala lösensumman lyckas dekryptera alla sina viktiga filer.

ikon

Attacker riktar sig mot filresurser, kritisk infrastruktur och säkerhetskopior, även i molnet.

ikon

Cyberförsäkringsbolag får in många kostsamma ärenden som rör dataåterställning.Webbseminarium om ransomware

Det här webbseminariet, som hålls tillsammans med NetApp, beskriver hur man kan minska risken för en ransomware-attack, varför och när man bör involvera ett dataåterställningsföretag och hur Ontrack kan hjälpa till.

I det här 45 minuter långa webbseminariet tar vi bland annat upp följande:

 • Ursprung och utveckling av ransomware
 • Omfattningen av dagens ransomware-hot – inklusive resultatet från en nyligen genomförd Ontrack-undersökning
 • Framgångshistorier om dataåterställning efter ransomware-angrepp
 • Se hur NetApp kan hjälpa dig att förhindra ransomware-attacker
 • Återställning av data från infektionspunkten från en ögonblicksbild
 • Scenarier som resulterar i en lyckad återställning
 • Problemlösning och komplexitet beroende på typen av ransomware

icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Kontakta mig