Vi kan digitala bevis

Ibas erbjuder IT-forensiska undersökningar för att säkra digitala bevis i enskilda datorer, hela IT-system och mobiltelefoner vid misstanke om illojalitet inom företag, informationsstöld eller annan form oegentligheter.

En IT-forensisk utredning innebär att vi:

  • Identifierar och vid behov återskapar elektroniska spår.
  • Identifierar och tillgängliggör epost som raderats, konversationer från Skype, raderade dokument och filer, internethistorik.
  • Hjälper till med tolkning av informationen tillsammans med uppdragsgivaren.
  • Erbjuder att som oberoende part analysera och dokumentera information, användaraktiviteter och händelseförlopp i en IT-forensisk rapport som kan användas i domstol.
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_crimescenesmartphone

img_600x600_transferdata

All kommunikation lämnar digitala tekniska spår

Allt mer av vår kommunikation mellan både människor och företag sker med hjälp av moderna informations- och kommunikationssystem som lagrar, behandlar och förmedlar information elektroniskt via filer, epost och webbsidor.

Det innebär att personer som är inblandade i någon form av oegentlighet eller brott också använder IT-utrustning och internet för att kommunicera och lagra information i allt större utsträckning.

Resultatet av en IT-forensisk undersökning kan i många fall vara de enda konkreta digitala bevis som står att finna.

Digitala tekniska bevis från epost, datorer och mobiltelefoner får en allt viktigare roll som bevis i civilrättsliga tvister och brottsutredningar.


Tolkning av digitala bevis

Digital bevisning kan i många fall vara omfångsrik och tolkas ibland olika beroende på vem som granskar den.

En viktig del i vårt arbete är att förmedla den erfarenhet och kunskap vi har inom området IT-forensik och tolkning av digitalt bevismaterial. För att hjälpa ombud med tolkning av digitalt bevismaterial har Ibas vidareutvecklat det IT-forensiska tjänsteutbudet till att även erbjuda förhandsgranskningar av utredningar, tolkningsstöd, ”second opinion”, sakkunnigutlåtanden samt uppdrag som expertvittne.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Mer bevis, bättre bevis

Det som gör Ibas tjänsteutbud unikt är vår förmåga att återskapa och ta fram raderat material.

Raderade och temporära filer kan vara avgörande för en utredning, tyvärr är dessa informationskällor relativt flyktiga och svårtillgängliga utan specialanpassade verktyg. Ny mjukvara utvecklas, distribueras och installeras hela tiden och ofta utan tanke på att bevara eller lagra användaraktivitet i händelse av tvist. För att kunna utreda och dokumentera olika typer av brott krävs aktiv och intensiv utveckling av nya verktyg och tekniker för att utvinna och hitta tekniska bevis i den senaste tekniken och från de senaste applikationerna.

Ibas Ontrack utvecklar inom ramen för verksamheterna dataräddning och data-migrering verktyg och tekniker för att hitta återskapa digital information. Ibas Ontrack IT-forensiska tjänster utnyttjar och bygger vidare på den tekniska utvecklingen vilket ger oss verktyg och processor som ligger i framkant av teknikutvecklingen, ofta långt före vad som är tillgängligt för andra.

Säkra bevis? Tänk brottsplats!

Har du sett hur polisen spärrar av en brottsplats till utredarna är klara? Detsamma gäller i den digitala världen.

Även en snabb inblick av ”brottsplatsen” kan resultera i överskrivning eller radering av viktiga bevis. Det kan också leda till ändring av systemtiden eller datum som kan vara viktiga, vilket gör det svårt att urskilja dina handlingar från den påstådda gärningsmannens handlingar.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!