Uppdatera operativsystem | Dataförlust | Dataräddning

den 3 november 2017 av Åke Ljungqvist

Uppgradering av operativsystem är vanligtvis enkelt att utföra, men det är svårt att veta på förhand om det kommer att uppstå "IT-krångel”. Därför är det viktigt att alltid göra en backup innan uppgraderingen påbörjas.

Vanliga fel vid uppgradering

Problem med strömförsörjningen

Strömavbrott mitt i processen kan orsaka dataförluster, speciellt om disken utför ändringar i partitionstabellen just när strömmen försvinner.

För lite utrymme på hårddisken

Om du har för lite plats kan systemet re-boota sig själv innan uppgraderingen är klar. Om det händer kommer systemet inte kunna starta och du förlorar tillgång till innehållet. Det är vanligt att operativsystemet talar om hur mycket plats du har på disken innan en uppgradering. Om du mot förmodan inte får information om detta behöver du ta reda på det själv. En bra tumregel är att ha den dubbla mängden ledigt utrymme i förhållande till storleken på uppgraderingen så att det finns plats för de temporära filer som används under installationen.

Fel på hårddisk

Det är inte ovanligt att själva hårddisken kraschar under uppgraderingen. Den utsätts för läs och skrivprocesser på områden som kanske inte använts och intensiteten på processen är hög. Som alltid är en fysisk krasch katastrofal för det som finns på disken och du kommer förmodligen behöva hjälp med dataräddningen eftersom programvaror för att återställa filer inte kan användas på fysiskt skadade diskar.

Okända fel

Ibland inträffar fel som är omöjliga att förklara. Vi har tekniker som har undersökt vad som kan hända. Tester har gjorts där installationen avbrutits och vid re-booten har systemet installerat sig på nytt efter att hårddisken har formaterats. Det man ville göra var att starta installationen över samma partition. Detta visar på att man inte har kontroll under hela processen och därmed kan det gå fel.

Användarfel

Meddelanden från systemet måste läsas mycket noggrant. Vår tekniker kunde ha läst sig till att hårddisken skulle formateras i det omnämnda exemplet, men han trodde att han hade koll på läget. Mänskliga fel är alltid en risk vid ändringar och uppgraderingar. Läs därför instruktioner och meddelanden i popup-fönster mycket noggrant under processen.

Gör en backup

Nu när du är medveten om allting som kan gå fel bör backup ligga högst på din att-göra-lista innan du uppgraderar ditt operativsystem.

Backup är enkelt. Först väljer du var du skall lagra data – online eller på extern hårddisk. När backupen är färdig gäller det att kontrollera att data faktiskt har lagrats.

Detta är väldigt viktigt eftersom vi ofta blir kontaktade av kunder som tror att de har gjort en backup, men det visat sig vara felaktigt.

Ibas ger gratis råd

Vi blir inte utan arbete trots att vi ger rådet att ta backup. De vanligaste problemen vi löser är fortfarande fysiska/mekaniska skador, fel på elektronik eller läs-/skrivhuvuden.

Nu när Ibas har ändrat processen för datarekonstruktion kan du helt kostnadsfritt skicka in din hårddisk för en felsökning. Du får då veta om data kan räddas eller ej 4 timmar efter ankomst till labbet.

Vid företagsärenden erbjuder vi upphämtning från din adress med DHL, även denna helt kostnadsfri. Du får en offert med fast pris när vår felsökning är färdig.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!