Healthy RAID 10 Array

Ett samarbete mellan RAID 1 og RAID 0.

Medan ett RAID-system totalt sett gör det möjligt att optimera datalagring genom att distribuera den över flera hårddiskar, har varje konfiguration sina egna fördelar.

RAID 10 kräver minst 4 diskar och skapar en RAID 1-spegel av en RAID 0-array till en annan RAID 0-array. Denna konfiguration ger användaren redundans, eller feltolerans, utan att offra läs- och skrivhastighet. Nackdelen med denna RAID-konfiguration är kostnaden, eftersom du måste ha dubbelt så många diskar.

Läs nedan för att få en bättre förståelse för hur det fungerar och dess olika fördelar. Vi kommer också att jämföra den med en annan typ av konfiguration, RAID 5, som används flitigt på servrar.


RAID 10
En kraftfull och säker kombination.

En RAID-array är en samling av flera diskar konfigurerade antingen av mjukvara eller en hårdvarustyrenhet (Controller) på ett särskilt sätt för att skydda data eller förbättra prestanda. RAID står för en redundant array av oberoende diskar (Redundant Array of Independent Disks). Det finns många olika typer av RAID-arrayer som påverkar läs- och skrivhastigheten, såväl som redundans eller feltolerans.

RAID 10 kräver minst 4 diskar och är en kombination av RAID 1 och RAID 0. RAID 1 är en uppsättning av två hårddiskar, varav den ena speglar den andra för att säkra lagrade data. Detta kloningssystem har hög feltolerans och är därför lämpligt för lagring av känsliga data. RAID 0 är ett system som distribuerar information lagrad på flera hårddiskar genom att interfoliera data, vilket innebär att läs/skrivhastigheten ökar. I exemplet nedan är Disk 1 och Disk 3 i en RAID 1-konfiguration eller en spegel. Disk 2 och Disk 4 är också i en RAID 1-konfiguration. Data stripas sedan över de två uppsättningarna speglar i en RAID 0-konfiguration. Detta ger användaren skyddet av en RAID 1 med hastigheten för en RAID 0.

Healthy RAID 10 Array


Det finns motsatsen som kallas RAID 01, men konfigurationen är i princip densamma. Det är en stripe-set (RAID 0) som speglas till en annan stripe-set (RAID 0) i en RAID 1-konfiguration.


Vad kan man göra för att rädda data från RAID 10?

RAID 10-system tillåter rekonstruktion av data på ett par olika sätt. Om en av diskarna i en av spegeluppsättningarna kraschar, ska systemet byta till den andra disken. Detta gör att användaren kan fortsätta använda systemet utan avbrott. Den trasiga disken kan sedan ersättas med en ny disk och speglas från den fungerande disken. Nyare RAID 10-kontroller tillåter till och med ett andra diskfel utan att minska lagringen, förutsatt att det andra felet inträffar på den andra uppsättningen speglar.

Om det inte fungerar att byta diskar, eller om båda diskarna i en spegeluppsättning rapporterar fel, kan Ibas Ontrack hjälpa till. Med hjälp av våra avancerade verktyg och långa erfarenhet kommer vi rekonstruera data från diskarna.

Om en av diskarna från varje spegeluppsättning kan rekonstrueras utan fel, kommer vi att använda dessa data för att bygga om den logiska volymen och återställa data. I bilden nedan kraschade Disk 2, så vi kunde använda Disk 1 och Disk 4 för att rekonstruera data.

RAID 10 One Failed Drive

Om två diskar från olika RAID 1-arrayer kraschar, kan vi använda speglarna för att virtuellt bygga om RAID 10-arrayen och återställa volymen. I bilden nedan kraschade Disk 2 och 3. Vi skulle i detta exempel använda Disk 1 och 4 för att bygga om arrayen och rekonstruera data.

RAID 10 Two Failed Drives

Även om alla fyra diskarna kraschar, är dataräddning fortfarande möjlig. I bilden nedan ser vi ett exempel på ett 4-diskfel. I det här fallet kommer vi att använda delar från alla fyra diskarna för att bygga om arrayen och rekonstruera data.

RAID 10 Multiple Failed Drives


Obs: RAID 10 skyddar endast mot diskfel och skyddar inte mot skadlig kod, radering av data eller korruption som en säkerhetskopia gör. RAID 10 har också en betydligt högre kostnad per GB då antalet enheter måste fördubblas jämfört med en RAID 5 eller RAID 6 array.


Gör som över en halv miljon människor och företag som har anlitat Ibas Ontrack för att återställa data


icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Kontakta mig