Healthy RAID 10 Array

Et partnerskap mellom RAID 1 og RAID 0.

Mens et RAID-system totalt sett gjør det mulig å optimalisere datalagring ved å distribuere det over flere harddisker, har hver konfigurasjon sine egne fordeler.

RAID 10 krever minst 4 disker og oppretter et RAID 1-speil av et RAID 0-array til et annet RAID 0-array. Denne konfigurasjonen gir brukeren redundans, eller feiltoleranse, uten å ofre lese- og skrivehastigheten. Ulempen med denne RAID-konfigurasjonen er kostnadene, siden du må ha dobbelt så mange disker.

Les nedenfor for å få en bedre forståelse av hvordan det fungerer og dets ulike fordeler. Vi vil også sammenligne det med en annen type konfigurasjon, RAID 5, som er mye brukt på servere.


RAID 10
En kraftig og betryggende kombinasjon.

Et RAID-array er en samling av flere disker som er konfigurert enten av programvare eller en maskinvarekontroller på en bestemt måte for å beskytte data eller forbedre ytelsen. RAID står for en redundant rekke uavhengige disker (Redundant Array of Independent Disks). Det finnes mange forskjellige typer RAID-arrayer som påvirker lese- og skrivehastigheten, samt redundans eller feiltoleranse.

RAID 10 krever minst 4 disker og er en kombinasjon av RAID 1 og RAID 0. RAID 1 er et sett med to harddisker, hvorav den ene speiler den andre for å sikre de lagrede dataene. Dette kloningssystemet har høy feiltoleranse og er derfor egnet for lagring av sensitive data. RAID 0 er et system som distribuerer informasjon som er lagret på flere harddisker ved å flette data, noe som betyr at lese-/skrivehastigheten øker. I eksemplet nedenfor er Disk 1 og Disk 3 i en RAID 1-konfigurasjon, eller et speil. Disk 2 og Disk 4 er også i en RAID 1-konfigurasjon. Dataene blir deretter stripet over de to speilsettene i en RAID 0-konfigurasjon. Dette gir brukeren beskyttelsen til et RAID 1 med hastigheten til et RAID 0.

Healthy RAID 10 Array


Det finnes det motsatte som kalles RAID 01, men konfigurasjonen er i utgangspunktet den samme. Det er et stripesett (RAID 0) speilet til et annet stripesett (RAID 0) i en RAID 1-konfigurasjon.


Hva er mulighetene for datarekonstruksjon av RAID 10?

RAID 10-systemer tillater rekonstruksjon av data på et par forskjellige måter. Hvis en av diskene i et av speilsettene svikter, skal systemet bytte til den andre disken. Dette lar brukeren fortsette å bruke systemet uten avbrudd. Den defekte disken kan deretter erstattes med en ny disk og gjenspeiles basert på den fungerende disken. Nyere RAID 10-kontrollere vil til og med tillate en andre diskfeil uten å redusere lagringen, forutsatt at den andre feilen oppstår på det andre speilsettet.

Hvis bytte av disk ikke fungerer, eller begge diskene i et speilsett rapporterer feil, kan ibas Ontrack hjelpe. Ved å bruke våre avanserte renromsteknologi, vil ibasOntrack-teamet forsøke å rekonstruere data på diskene.

Hvis en av diskene fra hvert speilsett kan rekonstrueres uten feil, vil ibas Ontrack-teamet bruke disse dataene til å bygge opp igjen det logiske volumet og gjenopprette dataene. På bildet nedenfor feilet Disk 2, så ibas Ontrack kunne bruke Disk 1 og Disk 4 til å rekonstruere dataene.

RAID 10 One Failed Drive

Hvis to disker fra forskjellige RAID 1-arrayer feiler, kan ibas Ontrack-teamet bruke speilene til å gjenoppbygge RAID 10-arrayet virtuelt og gjenopprette volumet. På bildet nedenfor feilet Disk 2 og 3. ibas Ontrack-teamet ville brukt Disk 1 og 4 for å gjenoppbygge arrayet og rekonstruere data.

RAID 10 Two Failed Drives

Selv om alle 4 diskene feiler, er rekonstruksjon fortsatt mulig. På bildet nedenfor ser vi et eksempel på en 4-diskers feil. I dette tilfellet vil ibas Ontrack bruke deler fra alle 4 diskene for å gjenoppbygge arrayet og rekonstruere dataene.

RAID 10 Multiple Failed Drives


Merk: RAID 10 beskytter bare mot diskfeil og beskytter ikke mot skadelig programvare, sletting av data eller korrupsjon, slik en sikkerhetskopi gjør. RAID 10 har også en betydelig høyere kostnad per GB ettersom antall stasjoner må dobles sammenlignet med RAID 5- eller RAID 6-array.


Bli med over en halv million mennesker og bedrifter som har fått sine data gjenopprettet av Ontrack


icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg