screencap_raid5

IT-system har blivit en kritisk faktor för alla moderna företag och många frågor om hur man bäst kan skydda sig mot dataförluster dyker ofta upp. Det finns en mängd olika tekniker tillgängliga för att minska hotet om att ett hårddiskfel stoppar din verksamhet. Kör du IT-system med redundans kan du vara säker på att dina filer är säkerhetskopierade och trygga.

RAID 5 är ett populärt sätt att minska risken för dataförlust. Det är ett system där minst 3 fysiska hårddiskar är anslutna till en controller som sprider data över diskarna. Du får bättre hastighet och garderar dig mot potentiella fel på en disk i systemet. En RAID 5-kontoller skapar automatiskt en extra kopia av samtliga data över de anslutna hårddiskarna, vilket skapar en säkrare lösning för datalagring. Ett RAID 5- system har absolut sina fördelar på ditt företag, data är redundant, du får snabb tillgång till data samt gott om lagringsutrymme.

Vad är data redundancy?

Detta inträffar när samma data förekommer flera gånger på en disk eller lagringslösning. Det betyder att det är en extra kopia av lagrad data som kan nås vid tillfällen där originalfiler är förlorade eller förstörda. I ett RAID 5-system används paritet för att skapa dataredundans och erbjuder därmed möjligheten till återställning av data på flera hårddiskar. Paritet är den tekniska termen för den information som ger möjlighet för RAID 5 recovery. Den är lagrad på flera diskar och kan användas för att återställa förlorad data från en defekt disk.

Snabbare tillgång till din data

Ett RAID-system förbättrar läs-och skrivhastigheten. När fildata sprids över flera diskar har varje disk en mindre del av den filen att lagra. När diskarna i RAID 5 arbetar i tandem kan data nås i dubbel eller trippel hastighet jämfört med en enkel standarddisk. Detta kommer att vara till stor fördel om du arbetar med stora otympliga filer.

Mindre risk

Jämför man med andra redundancy lösningar, kan data på ett RAID 5 vara säkrare och du slipper fördubbla lagringsutrymmet. I motasats till RAID 1 som lagrar en ren kopia av alla dina filer och fördubblar ditt lagringsbehov, använder RAID 5 en komplex algoritm för att logisk sprida data och paritet på flera diskar. Även om inget extra utrymme krävs för denna process, är det effektivt och mycket mindre än ett förenklat RAID 1. Om du till exempel har tre 500GB diskar i ett RAID 5 har du ett totalt utrymme på 1,5 TB, men bara 1TB tillgängligt för lagring på grund av dataredundans. Ett RAID 2 kommer bara att ge dig tillgång till 750GB på 1,5TB.

RAID 5 Recovery

Även om RAID 5 är mer tillförlitligt än en enkel hårddisk, kan det fortfarande fel. RAID 5 recovery är en komplicerad procedur som innebär att man anpassar alla de olika datablocken på alla hårddiskar i systemet. En recovery expert kommer att kunna hjälpa dig att replikera data från ett korrupt system med betydligt mindre risk än genom en gör-det-själv-programvara.


icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Beställ felsökningKontakta mig