KLDiscoveryn neuvontapalvelujen ryhmä koostuu kokeneista spesialisteista, jotka ovat toimineet vuosikymmeniä sähköisen tietojen etsinnän ja tietohallinnon edelläkävijöinä, asiantuntijoina ja myötävaikuttajina.

Kun organisaatiot hallitsevat entistä monimutkaisempia dataekosysteemejä, tiimimme on käytettävissä antamaan ammattiopastusta.

Rådgivningstjenester

Tilstandskontrol af Office 365

Office 365:n terveystarkastus

Kohdistettu asiakkaan Tietoturva- ja yhteensopivuuskeskuksen käytön arviointi, jossa verrataan suorituksia viidellä avainalueella määritettyihin lähtöarvoihin:

  • Säilytyksen ja hävityksen parhaat käytännöt
  • Puolustuskyky: säilytys
  • Puolustuskyky: sähköinen tietojen etsintäprosessi
  • Sääntöjenmukaisuus
  • O365:n parhaat käytännöt

Asiakkaat saavat yksityiskohtaisen raportin löydöistä ja suosituksista.

Tietojen etsinnän valmius- ja vastepalvelut

icon

Sähköisen tietojen etsinnän asiantuntijatodistaja

Hyödynnä spesialistiemme vuosikymmenien kokemusta mielipiteidensä antamisesta oikeusprosesseissa.

icon

Hallussapitäjien haastattelu

Neuvontapalvelujen asiantuntijat koordinoivat sidosryhmien kanssa, miten säilytysvelvoitteet tunnistetaan ja tietojen myöhempi keräys järjestetään.

icon

Säilytys- ja keräysstrategia

Yrityksen oman ja ulkopuolisen juristin kanssa kehitettävä, puolustuskykyinen ja kustannustehokas säilytys- ja keräysstrategia.

icon

Oikeustoimiin liittyvän pidon muutto

Auttaa oikeustoimiin liittyvän pitojärjestelmän muuton suunnittelussa ja toteutuksessa sekä uuden järjestelmän etujen maksimoinnissa.

Tietohallintopalvelut

icon

O365:n terveystarkastus

Office 365:n käyttöön mahdollisesti liittyvät sudenkuopat, kuten vioittuneet ominaisuudet, epäihanteelliset vientiasetukset, säilytys- ja hävityskäytännön aukot sekä mahdolliset oikeustoimiin liittyvän pidon ongelmat.

icon

Oikeustoimiin liittyvän pitoprosessin parantelu

Organisaation oikeustoimiin liittyviä velvoitteita koskevien prosessien parantelumahdollisuuksien tunnistaminen.

Dataturvapalvelut

icon

Tietosuojan vaatimustenmukaisuuden arviointi

Organisaation teknologisen arkkitehtuurin, datavirtojen ja hallintotapojen arviointi GDPR:n, CCPA:n ja muiden tietosuoja-asetusten kannalta.

icon

Tietovuotoriskin lievennys

KLDiscoveryn neuvontapalvelujen asiantuntijat tutkivat asiakkaan IT-ympäristön, yksilöivät runsasriskisen informaation ja kehittävät lievennysstrategian.

icon

KLDiscovery auttaa sinua hyödyntämään tietämystämme ja asiantuntemustamme, jotta organisaatiosi dataan liittyvät aloitteet onnistuvat.

Ota yhteys KLDiscoveryn neuvontapalvelujen ryhmään jo tänään.