Teamet bag KLDiscoverys rådgivningstjenester består af erfarne specialister med årtiers erfaring som pionerer, eksperter og bidragydere inden for eDiscovery og informationsstyring.

Organisationerne skal håndtere mere og mere komplekse dataøkosystemer, og vores team står i den forbindelse til rådighed med professionel vejledning.

Rådgivningstjenester

Tilstandskontrol af Office 365

Tilstandskontrol af Office 365

En målrettet vurdering af en kundes brug af Security and Compliance Center med fokus på ydelse i forhold til baselines på fem nøgleområder:

  • Bedste praksis for opbevaring og bortskaffelse
  • Forsvarlighed -Bevarelse
  • Forsvarlighed -eDiscovery-proces
  • Overholdelse af lovgivning
  • Bedste praksis for O365

Kunder modtager en rapport med resultater og anbefalinger.

Discovery Readiness and Response-tjenester

icon

Sagkyndigt vidne fra eDiscovery

Vores specialister har årtiers erfaring som ekspertvidner i retssager.

icon

Samtaler med dataejer

Eksperterne bag vores Rådgivningstjenester koordinerer med interessenter for at identificere bevaringsforpligtelser og levere en køreplan for efterfølgende indsamlingsindsatser.

icon

Bevarings- og indsamlingsstrategi

Samarbejde med advokater internt og eksternt om at udvikle en forsvarlig og omkostningseffektiv bevarings- og indsamlingsstrategi.

icon

Migrering af berostillelse

Hjælp til planlægning og implementering af migrationen af dit berostillelsessystem og optimering af fordelene ved det nye system.

Informationsstyringstjenester

icon

Tilstandskontrol af O365

Office 365-lejer gennemgås for en række potentielle faldgruber, herunder udfasede funktioner, suboptimale eksportindstillinger, huller i opbevarings- og bortskaffelsespolitik og mulige berostillelsesproblemer.

icon

Forbedring af berostillelsesproces

Identifikation af muligheder for at forbedre eksisterende processer i din organisations berostillelsesforpligtelser.

Databeskyttelsestjenester

icon

Vurdering af overholdelse af databeskyttelse

Vurdering af din organisations teknologiske arkitektur, datastrømme og styringspraksis i forhold til GDPR, CCPA eller andre databeskyttelsesregler.

icon

Begrænsning af risiko for brud på persondatasikkerhed

Eksperterne i KLDiscoverys rådgivningstjenester kan scanne kundens it-miljø for at markere højrisikooplysninger og udvikle en strategi for risikobegrænsning.

icon

KLDiscovery er klar til at hjælpe dig med vores viden og ekspertise, så din organisation kan få succes med datarelaterede initiativer.

Kontakt teamet bag KLDiscoverys rådgivningstjenester i dag.