Vi kan digitale spor

Ibas tilbyr dataetterforskningstjenester når det skal sikres digitale spor i pc-er, servere eller i komplekse datalagringssystemer der det foreligger mistanke om illojalitet, informasjonstyveri eller andre typer uregelmessigheter.

En dataetterforskning kan bestå av:

  • Identifisere og ved behov rekonstruerer elektroniske spor
  • Identifisere og tilgjengeliggjøre slettet e-post, slettet sms, slettede filer og eksempelvis relevant internetthistorikk
  • Tolke funn sammen med oppdragsgiver
  • Analyserer og dokumenterer relevante digitale spor, brukeraktivitet og hendelsesforløp i en etterforskningsrapport som kan benyttes i rettslige prosesser.
62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_crimescenesmartphone

img_600x600_transferdata

Kommunikasjon skaper digitale spor

Det meste av vår kommunikasjon mellom mennesker eller bedrifter skjer ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer som lagrer, behandler og formidler informasjonen elektronisk via filer, e-post eller web. Dermed vil det potensielt finnes mye elektronisk kommunikasjon fra personer som er innblandet i uregelmessigheter.

Digitale spor blir stadig viktigere bevis i rettslige tvister og i straffesaker. Resultatet av en digital etterforskning kan i mange tilfeller være de eneste konkrete tekniske bevisene som finnes i en sak.


Tolking av digitale spor

I en etterforskning kan du ofte finne mengder av digitale spor. Ofte tolkes de også forskjellig.

En viktig del av vår jobb er å formidle erfaring og kunnskap innen sikring, analyse og tolkning av digitale spor.

I mange saker er det advokater som skal tolke den informasjonen vi har sikret. For å bistå i slike saker tilbyr vi også tolkningsstøtte eller en såkalt «second opinion» av en teknisk sakkyndig. Vi er selvsagt også ettertraktet som teknisk fagkyndig ekspertvitne.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Mer bevis, bedre bevis

Ibas er spesialist på å rekonstruere slettet informasjon.

Slettede filer eller temporære filer kan være viktige digitale spor i en etterforskning, men denne informasjonen er relativt flyktig og vanskelig å finne uten riktige metoder og verktøy. Ibas har rekonstruert data i 40 år og våre metoder og verktøy blir kontinuerlig oppdatert for å holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Vi støtter oss selvsagt på denne kompetansen i vårt etterforskningsarbeid og vi mener at vi kan identifisere og tilgjengeliggjøre mer og bedre digitale spor enn andre aktører på markedet.

Sikre digitale spor? Tenk åsted!

Hvis du står ovenfor en situasjon som krever sikring av digitale spor i din virksomhet, skal du sikre «åstedet». Tenk politi og krimetterforskning der ingen rører noe før Kripos ankommer.

Bare en rask kikk i en pc eller en mobiltelefon kan overskrive eller endre vital informasjon som eksempelvis dato/tidsstempler, noe som kan være svært viktige bevis for hvem som gjorde hva.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!