Sikring og speilkopiering av data

Vi har ekspert-team over hele verden som raskt kan rykke ut til din lokasjon. Hvert år samler vi inn data i over 150 land. Vi har dybdekunnskap rundt gjeldende lover og regler for datainnsamling i alle marked vi opererer i.

Remote Collection Manager (RCMgr®)

Remote Collections Manager er verdens mest utprøvde løsning for kunder som selv ønsker å sikre digitale bevis. Verktøyet kan brukes på alt fra PC-er til fil-servere eller i e-post systemer. Datainnsamlingen kan utføres raskt og enkelt uten behov for ekspertkompetanse.

Digital Etterforskning

Dataetterforskning er i vårt DNA. Vi vet hva slags data vi skal se etter, hvordan man finner dem og hvordan man presenterer funnene på en måte som aksepteres av domstoler verden rundt.Våre eksperter har det mest avanserte utstyret, er oppdatert på den seneste teknologien og får grundig opplæring hver gang det kommer endringer i lover og regler. Dette gir de beste forutsetningene til å løse de mest krevende oppdragene på en trygg og forsvarlig måte.

Datarekonstruksjon

Med over 40 års erfaring, verdens største utviklingsteam og smarte egenutviklede verktøy gir oss de beste forutsetningene for å finne igjen, og rekonstruere dine verdifulle data.


icon

Vi har digitale løsninger for:

Bedrifter

Ibas sikrer elektroniske spor i pc-er, komplekse lagringssystemer, skytjenester eller i mobiltelefoner hvis du har mistanke illojalitet, informasjonstyveri eller andre uregelmessigheter i din bedrift.

Jurister

Ibas hjelper domstoler, jurister, advokater, offentlige myndigheter og privat sektor i å sikre, analysere og presentere elektroniske spor.Så kan saken gå videre til sivildomstolen eller straffedomstolen, hvor vi kan bidra som tekniske ekspertvitner.

Myndigheter og domstoler

Vi tilbyr  dataetterforskning til myndigheter og domstoler som ønsker hjelp til offentlig etterforskningsarbeid. Vi hjelper regelmessig  til å sikre bevismateriale utenfor domstolen I hele Norge. 

Private data

Vi har lang erfaring I å sikre og fremskaffe digitale bevis slik som bilder, e-post, SMS og telefondata. Datatyper som har blitt avgjørende bevis både I sivile tvister og straffesaker. 


PC/Server

Ibas tilbyr dataetterforskningstjenester innen trygging av digitale spor på datamaskiner, servere eller komplekse datalagringsystemer, hvor man mistenker illojalitet, informasjonstyveri eller andre uregelmessigheter.

Mobiltelefon

Lagring av data fra mobiltelefoner eller nettbrett gjør elektriske spor tilgjengelige både fra minnekort og internminne. Dette er  spor som kan være viktig for videre etterforskning.

Sikkerhetskopi på tape

Tape inneholder ofte data som ikke er tilgjengelig andre steder. Spesielt hvis data er blitt slettet I forkant av et beslag, eller før etterforskingen har startet.

Sakskyndig vitne og kvalitetskontroll

Vi er alltid forberedt på å være sakskyndig vitne for å presentere funnene.Vi presenterer dette på en måte som gjør funnene lette å forstå og har en logisk kontekst.
Ibas tilbyr også å kvalitetssikre en motparts digitale bevis og kommentarer som finnes i en sak.