Räddning av virtuella data – gör inte det här på jobbet!

den 5 juli 2019 av Åke Ljungqvist

Bättre teknologi, processer och lättillgängliga lagringslösningar i molnet har inte hindrat oss från att förlora viktiga data. Detta är vad du ska göra nästa gång katastrofen är ett faktum.

Du har troligen bara ett försök på dig att rädda en kraschad hårddisk och därför bör detta försök överlämnas till en specialist med erfarenhet. Tyvärr ser vi att många följer helt felaktiga “gör det själv knep” som man hittar på Youtube. Dessa räddningsförsök leder till permanenta skador som gör det omöjligt att rädda data efteråt.

Grundregeln är att aldrig utföra dataräddningsförsök med metoder som man aldrig använt tidigare och som man vet är korrekta för just det problem som uppstått. Gratis räddningsprogram som man kan ladda ner har visat sig innehålla skadlig kod i väldigt många fall. Det är bråttom, man har lite “panik” och det är lätt hänt att man tar “första bästa program” som man hittar och kör igång utan att tänka sig för.

– 40 % av de som lagrat data i virtuella miljöer har upplevt minst en dataförlust det senaste året. De flesta av dom lyckades aldrig återskapa alla viktiga filer. Dessa tal borde verkligen tas på allvar med tanke på att data som lagrats är företagens viktigaste tillgång i dag, säger Öyvind Nyland, operation manager på Ibas Ontracks laboratorium i Norge.

Vill du veta mera om hur vi jobbar med dataräddning i virtuella miljöer? Ladda ner vårt whitepaper här

De vanligaste felen

– Underlag från vårt labb visar att användarna gör samma misstag I dag som man gjorde för tio år sedan, säger Nyland, och poängterar:

  • Raderade virtuella diskar (40%)
  • Hårdvarufel (30 %)
  • Fel vid migrering av data (10%)
  • Snapshot problem (10%)
  • Övrigt (10%)

Trots kostnadseffektiva lösningar för redundans och trots att teknologin för att rädda data förbättras varje dag, kan vi aldrig gardera oss mot mänskliga misstag och oförutsedda händelser.

– Varje månad ser vi att stora företag har raderat virtuella instanser, misslyckats med migrering av data eller fått problem vid hanteringen av snapshots, säger Nyland.

Fel som leder till andra fel

Den mänskliga faktorn är en av de främsta anledningarna till dataförluster. Ofta beror missarna på att man har för mycket att göra och att man inte hinner med utbildningar och processbeskrivningar.

– I de flesta fallen är problemet att administratören har haft för bråttom och inte förstått konsekvenserna av det som gjorts. När problemet uppstår görs fler misstag eftersom man vill hitta den snabbaste och enklaste lösningen utan att verkligen värderahela scenariot. Detta leder till en nedåtgående spiral med fler och fler misstag som leder till allt mer omfattande dataförluster, säger Nyland.

Alla dataräddningar kommer i olika format och omfattning. Jobbet börjar med att spegelkopiera allt innehåll på diskarna till våra system för vidare bearbetning.  Om diskarna har fysiska skador måste dom hanteras I våra speciella renrumsmiljöer för att arbetet ska kunna ske utan risk för större fysiska skador på lagringsmedia. RAID och/eller övriga lagringssystem rekonstrueras virtuellt.

– Jakten på förlorade data börjar med att finna pekarna till den saknade virtuella disken, så att vi kan extrahera innehållet från den. Vi skannar för att finna kända format på datablock och andra kombinationer som utgör bitarna i det jättelika pussel som ska sättas samman till fungerande datafiler igen, säger Nyland.

Gratis felsökning från experter inom dataräddning

Räddning av data I virtuella miljöer kräver en combination av disk- och lagringskunskap, bra specialverktyg och erfarenhet.

– Vi erbjuder gratis felsökning. Vi är snabba och diskreta och rekommenderar verkligen en kontakt för rådgivning innan man sätter igång räddningsförsök på egenhand som kan kosta företaget miljontals kronor, säger Nyland och ger följande råd till den som råkar ut för dataförlust:

Vad gör du när katastrofen är ett faktum?

  • Läs tillbaks backupen till andra fysiska diskar
  • Använd aldrig disken som ska räddas. Nya filer eller virtuella maskiner får inte skapas innan de data som ska återskapas är klara.
  • Kör inte FSCK eller CHKDSK file system repair tools innan en full backup har återlästs till ett annat system och verifiering av detta har gjorts.
  • Ha alltid en aktuell krishanteringsplan med instruktioner kring tillvägagångssätt och kontaktuppgifter till leverantörer av system, hårdvara och dataräddningstjänster.
  • Gör aldrig mer än vad du kan och bör. Felaktiga försök leder ofta till värre skador med permanent dataförlust som följd.

Vill du veta mera om hur vi jobbar med dataräddning i virtuella miljöer? Ladda ner vårt whitepaper här

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!