Ibas Ontrack’s nya whitepaper om dataräddning i virtuella system ger dig kunskap om de utmaningar våra ingenjörer ställs inför när de hjälper kunder med återställning av förlorade data i mycket komplexa och avancerade lagringssystem.

Bakgrundsfakta:

  • En global undersökning visar att företagen hanterade i snitt 9,7 Petabyte data under 2018. Det är 569 procent mer än under 2016.
  • I snitt förlorade företagen 2,5 terabyte data under 2018. Värdet av dessa förlorade data var nästan 8,5 miljoner kronor per företag.
  • 40 procent de företag som använder virtuella lagringssystem råkade ut för minst en dataförlust och bara 1 av 3 företag lyckades återskapa samtliga data.
  • Raderade virtuella maskiner representerade 40 % av oftast katastrofala dataförlusterna.

Ladda ner whitepaper

Detta whitepaper kan med fördel användas som en del av, eller ett underlag till, er katastrofhanteringsplan. Om du behöver hjälp med dataräddning omgående, beställ här, eller ring oss på telefonnummer 018 84 36 203.

Vi har jour 24/7 och våra ingenjörer ger gratis rådgivning i just din situation.

Data recovery in virtualised systems