Ibas Ontracks tekniker är rustade för att rädda data från externa hårddiskar av alla fabrikat, modeller och märken.

Under sina 40 år har Ibas Ontrack blivit världsledande inom dataräddning. Du kan alltså lita på att våra experter hjälper dig att få tillbaka dina data. 

Skillnaden mellan en hårddisk och en extern hårddisk

Till skillnad från interna hårddiskar (HDD eller SSD) så ansluts externa hårddiskar oftast till datorn via USB.

Externa diskar är enkla att ta med sig och att använda för att flytta data mellan olika platser och datorer. Detta innebär dessvärre en stor risk för dataförlust på grund av att de ofta kopplas till och från olika enheter. Risken för fysiska skador är också stor då det är lätt att tappa en extern disk i marken. Den här typen av diskar är ofta krypterade men Ibas Ontrack har utvecklat verktyg och specialmetoder för att rädda data från dom trots detta.

External Hard Drive plugged into a laptop

Vad orsakar dataförlust?

Att fastställa orsaken till dataförlusten är alltid det första steget till en lyckad dataräddning.

Detta beror på att orsaken (till och med mer än symptomen) hjälper dig och eventuella experter du talar med att identifiera den åtgärd som:

 1. Är mest sannolikt att lyckas.
 2. Kommer att få tillbaka den största mängden förlorade data (eller de mest värdefulla filerna).
 3. Är snabbast.
 4. Är mest kostnadseffektiva för dig

Bortsett från oavsiktlig radering, som är ganska självförklarande (och ofta okomplicerat att åtgärda), är korrupta filer och filsystem ett av de vanligaste problemen.

Detta sker när data i en fil eller lagringsenhet ändras från sitt ursprungliga tillstånd. Detta gör att den fungerar på ett felaktigt sätt (en bildfil kan till exempel få sämre kvalitet eller sakna pixlar) eller bli helt oläsbar. Båda exemplen innebär en dataförlust.

Vanliga felorsaker

Skadorna sker på grund av flera olika saker.

Ålder

Skador uppstår oftare på äldre hårddiskar. Detta beror på att kvalitén på innehållet försämras med tiden och till sist blir filer korrupta eller helt oläsbara. Den här typen av problem kan uppstå under drift och även på en disk som används mer sällan.

Skadlig kod/virus

Felaktiga rykten antyder ibland att skadlig kod och virus av olika slag kan skada din hårddisk rent fysiskt. Detta stämmer inte! Däremot kan de orsaka så pass allvarliga logiska problem att disken blir helt omöjlig att nå.

Avbrott under skrivning

Allt som stör skrivprocessen (kopiering av filer, sparande av filer och ändringar etcetera) kan leda till att data blir felaktigt påverkad och korrupt. Detta gör den otillgänglig eller ofullständig. Vanliga exempel på orsaker till detta är:

 • Ett plötsligt strömavbrott (därav blir du ofta uppmanad att inte bryta strömmen under uppdateringar av operativsystem och programvaror).
 • Slagskador från ett fall, även ett litet.
 • Extrema temperaturer (både värme och kyla).
 • Urkoppling av en lagringsenhet samtidigt som skrivningar eller läsning pågår.

Smashed Hard Drive

Vanliga symtom hårddiskskador

Det är osannolikt att filer helt försvinner till följd av att de blivit skadade (korrupta). Du kommer vanligtvis att märka andra symtom, som kan omfatta följande:

 • Långsam prestanda: Filer tar längre tid att läsa, spara eller kopiera.
 • "Blå skärm” (Blue screen of death) Operativsystemet misslyckas med att starta upp (detta händer när filerna i operativsystemet lagras på den skadade enheten).
 • Enheten känns inte igen: Inget händer när du ansluter disken till en dator.
 • Operativsystemet kan uppmana till att köra CHKDSK eller andra verktyg för reparation av filsystemet.

Mekaniska fel

Externa hårddiskar (både SSD och traditionella hårddiskar, HDD) kan också drabbas av mekaniska fel som hindrar dem från att fungera korrekt och förhindrar filåtkomst. Exempel på mekaniska fel är huvudkrasch och motorfel. Återigen blir dessa mer sannolika när en enhet blir äldre eftersom rörliga delar i den slits ut. Mekaniska fel orsakas dock oftast av slagskador till följd av fall mot marken. Även brand och vattenskador räknas till mekaniska fel. På grund av att de är så lätta att förflytta så är de också mycket mer benägna att skadas av stötar eller fall än en enhet som lagras i en fysisk dator.

Du kan uppleva symtom som liknar dessa, även om mekaniska fel tenderar att resultera i att klick- och/eller skrapljud hörs. Lyssna noga på din enhet eftersom det kanske inte alltid är uppenbart när detta händer.


img_600x600_fixingexternalharddrive

Anpassade metoder för räddning av externa hårddiskar

Vi förstår att dataförluster uppstår av alla möjliga orsaker.

Ibas Ontracks ingenjörer har expertisen som krävs för att rädda data från externa lagringsenheter, både HDD och SSD. Det spelar ingen roll vad de råkat ut för, vi hantera allt från fallskador till brand- och vattenskador.


Vad ska du göra när din externa disk inte känns igen av datorn?

Att förlora viktiga data skapar lätt panik, men försök att undvika det. Det finns några saker du kan göra innan du drar i gång drastiska försök att rädda data.

 1. Kontrollera anslutningarna. Det låter självklart men vi har alla missat det förut; kontrollera att strömkabeln sitter i ordentligt och prova en annan, exakt likadan, kabel.
 2. Använd en annan dator. Detta hjälper dig att avgöra om problemet ligger i din dator eller i hårddisken.
 3. Uppdatera ditt operativsystem. Om enheten fungerar på en annan dator ska du gå tillbaka till din dator och se till att operativsystemet är helt uppdaterat.
 4. Uppdatera dina drivrutiner. Alla lagringsenheter är inte plug-and-play; du kan behöva uppdatera dina drivrutiner så att din dator kan kommunicera korrekt med lagringsenheten.

Om inget av detta fungerar, eller om du vet säkert att enheten är skadad (om den till exempel klickar eller ger ifrån sig skrapljud), stäng av strömmen direkt för att förhindra ytterligare skador. En lyckad dataräddning bygger på att så mycket som möjligt av data- och filstrukturer finns kvar, om du håller en skadad disk igång så kommer skadorna att bli mer omfattande.

External HDD with Laptop Bluescreen

Ingen extern hårddisk är för stor... eller för liten

Ontrack kan återställa data från alla typer och märken av externa hårddiskar. Med godkännande från Western Digital, Fujitsu, Seagate, Samsung och Toshiba kan våra experter på dataräddning till och med göra det utan att diskens garanti upphör att gälla.

   

Typ av support

PATA (IDE, EIDE)

SATA

SCSI

SAS

Fibre Channel

USB

Firewire

eSATA

  

Hårddiskmärken

Western Digital

Seagate

Lacie

Toshiba

Sandisk

Fujitsu

*Oroa dig inte om din externa hårddisk saknas i listan. Ontracks tekniker utför dagligen dataåterställningar från alla typer och märken.

Kontakta en av våra dedikerade dataåterställningsexperter för hjälp med att fastställa den bästa åtgärdsplanen för att återställa din externa hårddisk redan idag. 


Det första du ska göra när filer har raderats

Det kan hända att du har förlorat filer på grund av att de raderats av misstag, avsiktligt under olika omständigheter eller av någon annan.

När du raderar en fil från en lagringsenhet hamnar den vanligtvis direkt i operativsystemets papperskorg. Härifrån kan du återställa den till den ursprungliga platsen genom att högerklicka eller helt enkelt dra tillbaka filen till en annan plats.

Kontrollera här först, ifall filen fortfarande finns där.

Bild: Menyn för högerklick i Windows papperskorgen (Microsoft.com)

Även efter att den här mappen har tömts (detta kan ske manuellt eller automatiskt, beroende på dina inställningar) bör dock dina filer fortfarande finnas kvar i någon form på din hårddisk (endast HDD). De kommer bara inte att vara lika lätta att återställa.

Hur radering på hårddiskar verkligen fungerar

De flesta operativsystem håller reda på var filerna ligger med hjälp av "pekare". Varje mapp och fil på en hårddisk har en av dessa pekare och den talar om för operativsystemet var den aktuella filen eller mappen börjar och slutar så att den kan hittas snabbt när den behövs.

När en fil raderas försvinner dess pekare och det område, sektorerna, som filen använde markeras som tillgängligt (detta går snabbare än att ta bort data ”på riktigt”). De gamla uppgifterna finns då kvar tills systemet skriver över detta tillgängliga utrymme med ny information.

Så om du raderar en fil och sedan inte använder hårddisken på fem år bör filen fortfarande finnas kvar. Om du däremot ständigt skriver nya data till disken kommer den ”raderade” filen att skrivas över snabbare och då är den omöjlig att rädda.

Allt detta innebär att även om din hårddisk eller SSD fortsätter att fungera bör du sluta använda den när du inser att data är borta. Ju tidigare du slutar, desto större är chanserna till återställning.

 


Myter om dataåterställning: varför du bör undvika egna räddningsförsök.

Iver att få tillgång till förlorade data gör att många drar i gång egna räddningsförsök eller tar hjälp av IT support och tekniker som inte är experter på just dataräddning.

Även om det kan vara frestande att "göra ett försök" för att se om du kan undvika att lägga tid eller pengar på programvara eller professionell dataräddning, kan detta göra en dataräddning väldigt svår. Det resulterar många gånger i att det inte går att rädda innehållet ens med hjälp av experter och rätt metoder.

Förslag som vi har sett på nätet och som definitivt inte kommer att hjälpa dig att rädda dina data är bland annat följande:

 • Att lägga hårddisken i frysen över natten.
 • Stoppa ner enheten i ris
 • Att använda ånga för att replikera en professionell renrumsmiljö för reparation.
 • Slå på hårddisken med ett trubbigt föremål.
 • Uppvärmning av enheten för att "återställa" de komponenterna.

Istället har du två alternativ: programvara för dataräddning eller en professionell dataräddningstjänst.

Hard Drive Tools

Användning av programvara för att rädda data

Programvara för dataräddning kan vara användbar i rätt situationer, och det finns några olika typer av programvaror:

Funktioner för återställning av operativsystem

De flesta operativsystem innehåller enkla dataåterställningsfunktioner som är utformade för att åtgärda grundläggande problem med hårddiskar.

De två vanligaste exemplen är CHKDSK (Windows) och Disk Utility (Mac OS). Båda fungerar endast om datorn fortfarande kan känna igen när din externa enhet är ansluten, annars vet den inte vad den ska åtgärda.

Bild: Mac OS:s Disk Utility i aktion (Apple.com)

Även om de här inbyggda verktygen är användbara under vissa omständigheter, till exempel för regelbundet underhåll, orsakar de ibland mer skada än nytta för skadade eller felande lagringsenheter och kan förhindra vidare räddningsförsök.

Dataräddningsprogram från tredje part

Det finns hundratals (om inte tusentals) dataräddningsprogram på marknaden. Vissa har liknande funktioner som OS-funktionerna ovan, medan andra kan hitta fragmenterade delar av skadade filer på din externa hårddisk och bygga om dem för att återställa filer.

Gör-det-själv-program innebär alltid risker, även om man använder de bästa verktygen.

Om du väljer den här vägen, se till att du använder en exakt kopia (kloning) av hårddisken som ska räddas om det är möjligt (eller säkerhetskopiera alla data som du kan komma åt på en annan hårddisk eller i molnet), så att du alltid har originalet om något skulle gå fel.

Du kan göra en avbildning på sektornivå av en skadad hårddisk med vår egen programvara för dataåterställning, Ontrack EasyRecovery, som är enkel att använda.

Programvaran Ontrack EasyRecovery

Vår programvara kan göra mycket mer än att göra kopiering på sektornivå. Den gör det möjligt att utföra exakt filåterställning av data som förlorats genom radering, formatering och olika andra scenarier.

Med den kan du göra följande:

 • Återställa data från SSD-enheter och konventionella hårddiskar, minneskort, RAID, USB-hårddiskar, flash-enheter och optiska medier (CD-skivor, DVD-skivor).
 • Återskapa filer från korrupta, raderade eller formaterade hårddiskar.
 • Reparera skadade foto- och videofiler

Bild: Ontrack EasyRecovery för Windows i aktion

Ta reda på mer om Ontrack EasyRecovery-programvaran och de olika versionerna.

En viktig notering om alla typer av dataräddningsprogram är dock att dessa verktyg endast bör användas för logiska dataräddningar där enheten är 100% mekaniskt intakt. I situationer där en hårddisk ger ifrån sig ovanliga ljud, har råkat ut för ett slag, tappats eller skadats fysiskt på annat sätt, kan dataräddningsförsöken med programvara faktiskt orsaka så omfattande skador att inget kan räddas. I dessa fall är professionell dataräddning det enda sättet att få tillbaka sina viktiga data.

En snabb varning om bedrägerier:

Det finns också falska dataåterställningstjänster. Bedragare kan hävda (vanligtvis via e-post eller ett popup-fönster) att dina data är skadade men att de kan återställas mot en avgift. De är antingen ute efter pengarna eller vill få tillgång till dina data, så var vaksam.


Att anlita av professionell dataräddning (rekommenderas)

Även det bästa räddningsprogrammet har begränsningar. Störst chans att få tillbaka dina data får du genom att kontakta ett professionellt dataräddningsföretag för rådgivning. Då får du tala med en erfaren person som kan ställa relevanta frågor och ge dig svar på vad du kan göra. Det kostar ingenting och du riskerar inte att göra fel. Frågor som du kan få är bland annat:

Vilken typ av hårddisk eller lagringssystem rör det sig om? (HDD, SSD, NAS etc.)

 1. Vad är det för märke och modell?
 2. Vad var orsakerna till att data gick förlorade?
 3. Vilka är symptomen?
 4. Finns det några tecken på fysiska skador?
 5. Har du redan provat några andra räddningsmetoder?
 6. Rör det sig om specifika filer eller kataloger som ska räddas?

Ett ackrediterat företag ska kunna genomföra en dataräddning utan att enhetens garanti hävs. Detta är inte fallet om du själv brutit garantiförseglingen och gjort egna ingrepp.

Efter en felsökning och inspektion ska ett dataräddningsföretag ge dig en rapport på vad som kan räddas och vad det kommer att kosta, baserat på olika tidsramar.

De kommer sedan att använda sin erfarenhet, expertis och sina verktyg (inklusive ett renrum) för att återskapa så mycket värdefulla data som möjligt.

En historia från verkligheten: så här fungerar dataräddning hos Ibas Ontrack

Nyligen hjälpte Ibas Ontrack en kund - den professionella fotografen Aurore Alifanti – med att rädda viktiga filer från en skadad hårddisk.

Här är hennes berättelse:

"När jag satt och sparade mina senast tagna bilder råkade jag putta ner min externa 4 TB hårddisk från bordet. När jag såg den slå ner i golvet fick jag panik. Jag kopplade in den igen och upptäckte att jag inte kunde komma åt mina personliga arkiv från 2015 till 2019, Där låg alla mina bilder och viktiga affärskontrakt.

"Med tanke på hur värdefullt innehåller var valde jag att kontakta Ibas Ontrack - främst på grund av deras långa erfarenhet inom dataräddning.

"Jag lämnade in min hårddisk för en gratis felsökning. Det var superenkelt eftersom jag bara behövde fylla i ett kort beställningsformulär med frågor. Ibas Ontrack försäkrade mig om att det inte band mig till att gå vidare med dataräddningen; de sa också att de inte tar betalt om de inte kunde återskapa några data.

"Felsökningen syftar till att fastställa problemet och uppskatta mängden data som kan räddas. Därefter jag en offert med tre olika servicealternativ: Standard (10-15 arbetsdagar), Express (3-5 arbetsdagar) och Emergency (12-48 timmar).

"En av Ibas Ontracks ingenjörer (Alex) förklarade detaljerna kring den skada som min hårddisk hade drabbats av. Alex förklarade att när min hårddisk slog i golvet skadades ett läshuvud, vilket i sin tur resulterade i en repa på en skivyta och då slutade disken fungera.

"Jag bestämde mig för att beställa arbetet och ett nytt läshuvud ersatte det trasiga i deras renrum. Alex höll mig informerad under hela processen, vilket var mycket betryggande.

"Ibas Ontrack lyckades återställa 80 % av filerna och helt och hållet. Resterande 20 % blev delvis reparerade och jag hade nytta av många av dom. Jag fick mina återställda data på en ny krypterad 4 TB hårddisk, med filerna uppdelade i två mappar: ”Helt återställda” och ”Delvis återställda”. Till min förvåning låg filerna i min vanliga, prydliga ordning, vilket gjorde det lätt för mig att gå igenom och kontrollera om jag saknade något viktigt."


Hur man undviker dataförluster i framtiden

Dataförlust är ibland oundviklig, men det finns försiktighetsåtgärder som du kan vidta för att minimera risken.

 1. Gör säkerhetskopior på hårddisken: Kopiera dina data på en backup-disk så att du alltid har tillgång till dina filer om originaldisken går sönder. Se till att säkerhetskopiera data regelbundet för att undvika att du förlorar nyare filer.
 2. Använd molnet: Skapa samma typ av säkerhetskopia med hjälp av en molntjänst. Risken för förlust är mindre här men du måste betala för större datamängder.
 3. Använd diskar med bra kvalitet: Billiga hårddiskar är vanligtvis byggda med komponenter av låg kvalitet och går sannolikt sönder fortare än de som används i bättre diskar. Om du värdesätter dina data är det värt att lägga lite extra pengar på en disk från ett känt varumärke som Toshiba, SanDisk eller Western Digital.
 4. Skydda din lagringsenhet: Använd ett skyddande fodral för att minska risken för fysiska skador. Ett mjukt fodral absorberar stötar om du till exempel tappar enheten på en hård yta. Köp specialtillverkade skydd.
 5. Skanna regelbundet efter virus: Virus kan visserligen inte skada din hårddisk fysiskt, men de kan hindra dig från att komma åt dina filer. Skanna din hårddisk regelbundet efter skadlig kod för att förhindra att detta händer.

Data_Recovery_Software

icon

Vanliga frågor och svar

Vad händer om min externa hårddisk är krypterad?

Kan man lita på Ibas Ontrack när det gäller hantering av sekretess och känsliga uppgifter?

Tittar Ibas Ontrack i mina data på den externa hårddisken?

Hur mycket kostar det att rädda data från min externa hårddisk?

Kostar Ibas Ontracks tekniska support någonting?

Kan Ibas Ontrack rädda mina data?

Hur mycket data kan räddas från en extern hårddisk?

Hur mycket kostar det att återställa data från en trasig hårddisk?

Vilka andra typer av lagringsenheter kan Ibas Ontrack rädda?


Ibas Ontrack finns här för att hjälpa dig

Vi har över 40 års erfarenhet av att hjälpa privatpersoner och företag att rädda förlorade data från externa hårddiskar.

Vi räddar data från alla sorters lagringsmedia, oavsett märke och modell. Vi hanterar alla typer av dataförluster, från oavsiktlig radering till brandskador och vi har en 90-procentig lösningsgrad för lyckade dataräddningar.

Kundservice är också viktigt för oss. Vi ger dig som kund löpande information om alla steg i räddningsarbetet.  Det innebär till exempel att vi tydligt visar vad som kan återställas innan du beställer och betalar. Vi lämnar fasta priser på olika leveranstider och vissa fall alternativa resultat som vi kan presentera för dig.

Ta kontakt för att ta reda på mer om våra tjänster, vi ger dig även en kostnadsfri uppskattning av resultat och pris innan du sänder din enhet till oss för dataräddning.

Cleanroom engineer

icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Beställ felsökningKontakta mig