Ontracks tekniker har möjlighet att återställa data från alla märken, modeller och typer av externa hårddiskar.

I 35 år har Ontrack förblivit världsledande inom dataåterställning. Du kan lita på våra tekniker som hjälper dig att återfå dina data. 

Skillnaden mellan en hårddisk och en extern hårddisk

Till skillnad från vanliga hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SSD), ansluts externa hårddiskar till din dator via USB.

Deras bärbara egenskap gör dem enkla att använda och praktiska vid dataöverföring mellan enheter, men det skapar också en stor risk för dataförlust på grund av att de ständigt kopplas in och ut ur olika enheter, kanske tappas i golvet och utsätts för vårdslös hantering.  Externa enheter använder ofta kryptering för att skydda data som lagras på enheterna och Ontrack har utvecklat verktyg för att hjälpa till att återställa data från dessa specialenheter.

External Hard Drive plugged into a laptop

img_600x600_fixingexternalharddrive

Anpassad återställning för externa hårddiskar

Vi förstår att dataåterställningsincidenter kan uppstå av en mängd olika anledningar.

Ontracks erfarna tekniker har den kompetens som krävs för att kunna återställa data från externa hårddiskar som har utsatts för allt från mekaniska fel och tappade enheter till brand- och vattenskador.


Alla modeller av externa hårddiskar

Ontrack återställer data från alla varumärken av externa hårddiskar. Vi har reparationstillstånd från Western Digital, Fujitsu, Seagate, Samsung och Toshiba.

 

   

Typ av support

PATA (IDE, EIDE)

SATA

SCSI

SAS

Fibre Channel

USB

Firewire

eSATA

  

Hårddiskmärken

Western Digital

Seagate

Lacie

Toshiba

Sandisk

Fujitsu

*Oroa dig inte om din externa hårddisk saknas i listan. Ontracks tekniker utför dagligen dataåterställningar från alla typer och märken.

Kontakta en av våra dedikerade dataåterställningsexperter för hjälp med att fastställa den bästa åtgärdsplanen för att återställa din externa hårddisk redan idag. 


Typer av externa hårddiskfel

Ontracks dataåterställningsmetoder beror på vilken typ av skada din externa hårddisk har utsatts för. Även om varje fall är unikt vad gäller reparation av extern hårddisk, klassas skadan vanligtvis som något av följande: fysisk dataförlust eller logisk dataförlust (inklusive användarfel).

Fysiskthårddiskfel

  • Tappade enheter och stötar
  • Spruckna eller krossade skärmar
  • Vattenskada
  • Brandskada
  • Mekaniskt fel
  • Klick- eller gnisselljud

Logiska hårddiskfel

Det finns en möjlighet att egenhändigt utförda återställningsförsök med programvara för dataåterställning kan lösa vanliga logiska dataförluster, men observera att fysiska dataförlustincidenter bör hanteras av professionella återställningstekniker för att förhindra oåterkallelig skada vid försök att återställa data från en extern hårddisk.

 


icon

Påbörja rekonstruktionen av dina data!

Ta kontakt med våra experter. Ibas Ontrack har lösningar för att hjälpa alla – från stora organisationer och företag till privatpersoner som mist sina digitalbilder och alla däremellan.

018 84 36 203 Kontakta mig!