Ibas hjälper dig att rädda data från Dells lagringslösningar såsom PowerVault och Compellent.

Vi är dataräddningspartner med Dell

I partnerskapet ingår att vi kan återskapa dataförluster på Dells datalagringssystem RAID, NAS och SAN.

Vi har sedan många år tillbaka erbjudit Dells kunder professionell service för dataräddning tack vare vår egenutvecklade och mest avancerade teknologi. Detta garanterar det absolut bästa resultatet när du förlorar viktiga data som måste återskapas.

I över 40 år har Ibas varit världsledande inom industrin, mycket tack vare investeringar inom forskning och utveckling samt partnerskap med de stora lagringsproducenterna. Du kan lita på våra experter om ditt Dell PowerVault och Commpellent lagringssystem råkar ut för Haveri.

logo_dellemc

Kompatibla Dell Compellent lagringssystem

Våra ingenjörer kan återskapa företagsdata från olika Compellentmodeller. Bredvid följer exempel på system som stöds.

Dell Storage SC serie en Compellent array
 • SC4020
 • SC280
 • SC200/220
 • SC5020
 • SC7020
 • SC8000
 • SC9000
 • FS8600

Kompatibel datalagring och lösningar för Dell PowerVault-backup

Ibas kan återskapa data från olika versioner av PowerVault-serien. Våra kunskapsområden innefattar dataåterhämtning från modeller såsom Serial Attached SCSI och fiberkanaler.

PowerVault MD3 Serial Attached SCSI
 • MD3400
 • MD3420
 • MD3460
PowerVault MD3 Fibre Channel
 • MD3800f
 • MD3820f
 • MD3860f

Renrum eller på distans - vi återskapar dina data från Dell Compellent och Dell PowerVault-lagring

Metodiken för att återskapa data beror på vilken typ av förlust vi arbetar med.

Om ditt system drabbas av fysiska fel kommer våra ingenjörer arbeta i ett renrum för att läsa ut så mycket rådata som möjligt från diskarna.

Om data är oåtkomlig på grund av ett logiskt fel, till exempel datakorruption eller LUN-/volymradering, kan våra ingenjörer återskapa data genom vår egenutvecklade Remote Data Recovery Services RDR™. Om så är fallet behöver du inte skicka iväg din PowerVault- eller Compellentutrustning eftersom vi arbetar på distans.

img_600x600_dellpowervault

img_600x600_dellcompellent

De vanligaste orsakerna till dataförluster på PowerVault och Compellent

Trots att de moderna lagringssystemen är mer tillförlitliga och är designade för ett mer extensivt och kontinuerligt användande, är risken för dataförler omöjlig att utesluta helt.

Det kan vara hårdvarufel eller mänskligt fel, förluster inträffar även i stora lagringssystem hos företag. Nedan följer en lista över de vanligaste felen:

 • Korruption av LUN (Logical Unit number)
 • fel på LUN-diskar
 • Radering eller korrupt systeminformation på Virtual Machine
 • Radering eller korrupta snapshots
 • Data raderad i Virtual Machine
 • Formatering/installation av LUN
 • Formatering/installation av Virtual Machine

Kontakta Ibas omedelbart oavsett orsaken till din dataförlust på din Dell PowerVault eller Dell Compellent för att få gratis rådgivning och förslag på snabba och effektiva lösningar anpassade till just din aktuella situation.icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Beställ felsökningKontakta mig