Vilka bilder är viktigast? | Dataräddning | Ibas Ontrack

den 22 december 2017 av Åke Ljungqvist

Ny studie gjord av Ibas och Kroll Ontrack visar: semesterbilder är det mest värdefulla.

Semestrar och högtider är de viktigaste tiderna på året för många människor. Därför är det inte heller oväntat att dessa typer av bilder i stor utsträckning finns lagrade på telefoner och persondatorer. Detsamma gäller familjebilder. Ju yngre IT-användare, desto fler digitala foton – och det finns även en risk för att förlora dessa – i synnerhet bland människor i åldern 18-24. Detta beror på att yngre användare är oförsiktiga i hanteringen av datorer och telefoner. Detta är resultatet av en studie gjord med 1518 respondenter av privata IT-användare i Tyskland.

Digitala fotoalbum av familjesemestern på telefonen

Bestigning av Mount Everest, sista-minutenresan till Karibien, fyrhjulingsutflykt i öknen - dessa är unika upplevelser som såklart måste förevigas. Och var finns dessa bilder alltid tillgängliga? Jo, i telefonen. Telefonen har blivit vår tids kompaktkamera. Den fungerar även som ett digitalt="" fotoalbum; 56% av de svarande i undersökningen uppger att semesterbilder tar upp största delen av lagringen. Antalet bilder på mobilen ökar ju yngre användaren är. För 55-åringar utgör lagringen 55% av deras semesterbilder, motsvarande siffra för 34-åringar ligger på 66%. Det betyder att bildfilerna fortfarande har ett försprång gentemot musik- och adressdata. Därefter i listan kommer studie- samt jobbfiler.

Men den som ofta använder sin telefon på resan riskerar även att förlora individuella data. 40% av de som intervjuades berättade att de varit med om dataförlust. Mer än hälften av 18 till 55-åringarna uppgav att de har haft den oturen. Ofta råkar användaren själv radera data – detta är fallet i 46% (åldern 35-53) och 41% (under 55 år). Bland de yngre generationerna utgör denna typ av självförvållad radering inte en lika stor risk, men samtidigt är de inte lika varsamma i sin hantering av mobilen. Hälften av alla under 35 år förlorade data för att mobilen gick sönder. Två av tre användare är förberedda på sådana situationer och gör en backup på förhand. Men var tredje person struntar helt i det. Och utan backup är bilderna lätt förlorade utan möjlighet till räddning.

Man är villig att betala för att få tillbaka sina semesterbilder

För 84% bland respondenterna i åldern 18-34 år är semester- och familjebilderna av så stort emotionellt värde att man är beredd att betala för att få tillbaka dem. I åldern 34-55 är motsvarande siffra 67% och den utgör 61% bland respondenter över 55 år. Gällande räddning av filer var däremot villigheten att betala inte lika hög och endast ett fåtal var villiga att betala; i den yngre gruppen 45%, 35% för mellangruppen och i den äldsta åldersgruppen låg siffran på 22%.

Tyskarna är därför mer benägna att betala för dataräddning om det rör data som de värdesätter emotionellt. Det emotionella värdet överstiger det ekonomiska värdet i det fallet. Musik, som redan betalts för, kan återskapas genom en nedladdning på nytt. Det kanske låter krångligt, men det är möjligt att göra.

Utan en backup behöver du professionell hjälp för att kunna rädda data

Semesterbilder är dock oftast förlorade för alltid utan en backup eller påföljande professionell dataräddningshjälp efter incidenten. Användare bör ha i åtanke hur det kan skydda sina semesterbilder och hur de kan rädda dem i händelsen av dataförluster. Många av tipsen som man kan hitta online är värdelösa och leder till att ingenting kan göras efter det. Om filerna är väldigt värdefulla bör användaren alltid kontakta ett dataräddningsföretag. De kan göra mer än att bara "rädda data". De kan hjälpa till även om backupsystem, såsom NAS, har satts upp felaktigt eller inte fungerar fullständigt.

Picture copyright: freestockpro.com/CC0 License https://www.pexels.com/photo/beach-lady-laptop-leisure-319917/

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!