Vad gör du om din hårddisk dör?

den 16 april 2018 av Åke Ljungqvist

I ett tidigare blogginlägg hävdade vi att världen består av två sorters människor, de som varit med om en diskkrasch och de som snart kommer att uppleva en.

Det är ett faktum att hårddiskar har en begränsad livslängd och vi ger konstant rådet att ta minst två backuper och lagra kopiorna på olika platser. Men när olyckan är framme är de första minuterna avgörande.

Ofta förstör användaren själv möjligheten till att återställa data.

SLUTA GENAST med det du håller på med.

Raderad data är inte permanent raderad förrän den skrivits över med någonting annat. Som en jämförelse, är texten fortfarande tillgänglig i en bok även om innehållsförteckningen på första sidan är borta. Raderar du en fil har du bara gjort området den ligger på tillgängligt för ny data, filen finns kvar tills området används på nytt. Om du slutar att använda enheten omedelbart vid problem, minskar du risken att skriva över det som du gått miste om.

Använd inte PROGRAMVARA innan du vet mer om skadan.

Alla känner någon som kan mycket om data. Första rådet man ofta får är att pröva olika programvaror som kan rädda data. Då laddar man ofta ner programmet som man tänkt använda till den aktuella hårddisken och riskerar då direkt att man skriver över det man ska rädda från den. Ett annat problem är att programvaran bara gör mer skada än nytta om hårddisken har läs-/skrivproblem.

TÄNK rationellt

Du måste notera händelseförloppet medan du fortfarande kommer ihåg vad som sker. Detta tvingar dig till att tänka och agera förnuftigt. Det du noterat kommer att hjälpa dig att fatta beslutet om vilken lösning du väljer.

  • Vad hände innan kraschen?
  • Några varningar eller meddelanden?
  • Såg du eller hörde du någonting speciellt?
  • Vad för slags innehåll jobbar du med, var kan du finna den här informationen?
  • Vilken slags data fanns lagrad och hur ser katalogstrukturen ut? Vad är viktigt?
  • Är tidsåtgången för dataräddningen viktig?
  • Är det fler än du som är beroende av den data som nu är borta?

Be om HJÄLP

Nu är det dags att skaffa hjälp. Du kan naturligtvis ringa släkt och vänner eller Googla och riskera att bli ännu mer förvirrad. Du kommer att hitta mängder med förslag på olika räddningsmetoder och lösningar och många talar emot varandra. Om du vill ha bra råd baserade på nästan 40 års erfarenhet inom dataräddning bör du istället titta på de vanligaste orsakerna till dataförluster och läsa de tips som Ibas ger dig.

Du kan också ringa till Ibas för gratis rådgivning och gratis felsökning. Om det är företagsrelaterad data och tiden är knapp bör du definitivt ringa oss direkt, du kommer att få en bra uppfattning om hur du ska gå vidare.

Om du känner att du har tillräckligt med kunskaper för att försöka rädda data själv så bör du först prata med Ibas så att du kan klargöra om det rör sig om fysiska fel eller inte.

Om mycket står på spel och du inte klarar dig utan dina förlorade data rekommenderar vi att du sänder din enhet till oss. Då ska du inte ta några chanser, man har oftast bara ett försök på sig att rädda förlorad data.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!