Vad är en dataförlust?

den 30 oktober 2015 av Åke Ljungqvist

Idag är det förmodligen svårt att hitta någon som inte har upplevt en incident där data gått förlorad. Vi vet hur det känns när datorn plötsligt blir svart utan att vi har sparat Word-dokumentet eller när långa webbaserade formulär försvinner innan allt är ifyllt.

Ibland blir det mycket allvarligare, t.ex. när alla familjebilder försvunnit. Eller när en krasch faktiskt hotar ett företags existens.

Vi hör rädslan i rösten när vi pratar med nödställda kunde på telefon och vi ser det när vi möter kunderna som lämnar sina kraschade diskar till oss.

Enligt EMC: s Global Data Protection Index förlorade världens företag 1.700 miljarder på grund av dataförluster och stillestånd 2014. Ett typiskt företag förlorar 2,33 TB data eller motsvarande 24 miljoner mail. Detta är en ökning med 400% på två år.

Om du har följt med i den tekniska utvecklingen så vet du säkert att det är möjligt att återskapa data. Du kan i många situationer rädda data själv, men du riskerar samtidigt att göra skadan värre. Det är orsaken till och omfattningen av skador som avgör vad du kan göra själv. Talar vi om data som du inte kan klara dig utan bör du söka hjälp omedelbart, inte minst för att få goda råd kring de metoder som finns tillgängliga.

Vår guide ger en inblick i de vanligaste orsakerna till dataförluster:

Mänskliga fel

Oavsiktligt borttagna filer och mappar är relativt vanligt men det är lyckligtvis inte det mest svårlösta problemet. Filerna är inte borta på hårddisken, du har bara förlorat sökvägen till dem och platsen de ligger på är nu tillgänglig för att lagra ny data. Om det inträffar försvinner filen på riktigt. Om du har lite teknisk kunskap kan du använda en programvara, gärna vår Ontrack EasyRecovery, för att rekonstruera filer och mappar som tagits bort men som inte har skrivits över av ny data.

Malware

Internet är fantastiskt, men en negativ följd av att vi blir mer och mer uppkopplade är att skadliga programvaror som raderar eller förstör data sprids enklare. Det skadliga programmets funktion avgör om du kan klara dig, ibland ändrar det bara filernas metadata, något du lätt kan fixa, medan skadan andra gånger är mycket mer komplex.

Ransomware är nytt och det mest kända är Cryptolocker. Viruset krypterar data och ägaren kommer att bli ombedd att betala en lösensumma i valutan Bitcoin för att få tillgång till krypteringsnyckeln.

Det är näst intill omöjligt att knäcka en stark kryptering, men vi har lyckats i specifika fall. Om du utsätts för detta ska du kontakta specialister innan du betalar någon lösensumma. Det är inte helt uteslutet att informationen som gått förlorad kan räddas.

Om du drabbas av Cryptolocker är det skönt att veta att säkerhetsexperter har knäckt koder gett tillgång till krypteringsnycklar på nätet.

Logiska fel på programvaror

Ibland uppstår fel i programvaror helt utom användarens kontroll och omöjligt att förutspå.

Plötsliga strömavbrott eller fel i drivrutiner kan orsaka fel i logiska filstrukturer på en hårddisk. Vi har också sett att gamla diskar som egentligen borde ersättas också blir något "dementa" och börjar skriva information på fel plats.

Om du har en Windowsdator, har du förmodligen sett ett systemverktyg, CHKDSK, starta upp efter ett plötsligt strömavbrott. Detta är utformat för att reparera logiska fel så att din hårddisk ska återfå sin ursprungliga prestanda. Men du bör vara medveten om att detta verktyg också kan orsaka skadliga förändringar när den ska återställa disken. Förändringar som kan göra en dataräddning omöjlig i efterhand.

Fysiska skador på mekanik

Den överlägset vanligaste orsaken till en diskkrasch är en fysisk skada. Idag finns mycket av världens data fortfarande på traditionella hårddiskar med rörliga delar. Fallskador kan skada din hårddisk omedelbart, de kan också resultera i skador som visar sig i ett senare skede då slag bildar små skador på skivytorna inne i hårddisken. Vatten och brandskador är mer extrema varianter men vi ser en kraftig ökning av vattenskador på mobila enheter.

Hör du klickande, tickande och skrapande ljud från en hårddisk så beror det på fysiska skador i disken. Dessa uppkommer oftast i samband med stötar eller slag. Om du dessutom har fått onormala felmeddelanden och blåskärmar eller sämre responstid kan läs- och skrivhuvuden vara defekta eller på väg att gå sönder.

Men inte ens dessa skador betyder att innehållet på hårddisken är omöjligt att rädda. Vi rekommenderar dock att du inte vidtar egna räddningsförsök då skadorna snabbt förvärras när man startar en fysiskt skadad hårddisk.

Detta är i högsta grad ett jobb för specialister som vet vilka metoder som ska användas för att rädda så mycket data som möjligt innan det är för sent.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!