Så här får du en snabb översikt av dina tapearkiv | Ibas

den 2 maj 2016 av Åke Ljungqvist

Tidigare i år lanserade Ibas en lösning för att läsa innehållet på gamla historiska backup tapes.

Ontrack DataAdvisor passar företag som behöver enkla och effektiva lösningar för att få snabb tillgång till data som finns lagrad i tapearkivet. Många faktorer hindrar företag att upprätthålla gammal backup programvara och själva tapesystemet över lång tid. När leverantörerna heller inte erbjuder någon katalogisering av det data de lagrar backas företagen in i ett hörn när gamla data ska läsas.

DataAdvisor har ett web interface som kan söka igenom tapekataloger i backuparkivet på jakt efter exempelvis ett dokument eller ett mail. Lösningen fungerar oberoende av backup programvara och system och resulterar i en stor besparing för företag när de slipper upprätthålla gamla lösningar.

Lösningen innebär att Ibas katalogiserar alla aktuella tapes och data kommer att lagras på våra servrar. Katalogiseringen kommer att importeras in i själva sökmotorn på DataAdvisor och kunden kan söka efter det data de behöver genom en online portal. När data är identifierad levereras en restore beställning till Ibas. Det är oerhört enkelt och mycket billigare än att upprätthålla gamla system på egen hand.

Kontakta oss redan nu om du vill ha mer information om Ontrack DataAdvisor.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!