Rädda krypterat innehåll från Apple

den 1 februari 2015 av Øyvind Nyland

Nya verktyg tillåter fler att få tillbaka viktig data som gått förlorad vid ett mjukvarufel eller efter en uppdatering av iOS. Metoden ökar chansen att återställa krypterad data för de senare modellerna av iPhone och iPads med 60 procent.

Några av de senaste mobila Apple enheterna har ett fel i mjukvaran som gör att de låser sig i "Recovery" läge eller "Device Firmware Upgrade (DFU)" läget. Dessa problem uppstår bland annat under uppgradering och resulterar i krypterad och låst data på enheten som annars fungerar bra.

Att utveckla denna metod var svårt och tidskrävande men helt nödvändig då allt fler nya produkter krypterar data automatiskt vilket nästintill omöjliggör direkt tillgång filerna som lagrats. För att lösa problemet har Ibas utvecklat metoden som återställer operativsystemet och därigenom får vi tillgång till innehåll som är krypterat. Lösningen innebär inte att vi "knäcker" krypteringen, vi åtgärdar istället felet som gjort det omöjligt att dekryptera filerna automatiskt med enhetens inbyggda krypterings och dekrypteringsfunktion.

Tjänsten levereras med en diagnos i förväg. Kunderna kommer att veta exakt vad de får tillbaka innan de godkänner och beställer dataräddningen. I leveransen ingår en backup där du kan återställa allt från iTunes till din mobila enhet. Detta tillsammans med tidigare utvecklade lösningar för att rädda data från icke-krypterade enheter. Det finns genom detta goda möjligheter att få tillbaka bilder, videor, kontakter, textmeddelanden och annat viktigt innehåll från alla Apples mobila enheter.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!