Nya trender 2015

den 13 mars 2015 av Åke Ljungqvist

Ibas brukar ta temperaturen på hur ny lagringsteknik fungerar bland användarna. Vi listar här 7 nya trender som bör uppmärksammas under 2015.

Mobila plattformar

År 2014 knäckte vi Apple recovery koden där särskilda krypteringar i telefonminnet varit problematiska. Vi är övertygade om att dataförluster i mobila plattformar kommer att öka kraftigt under 2015.

Vi ser en tydlig trend där mobila plattformar blir allt vanligare och när man ser till användning under 2014 passerade antalet mobila Internetanvändare för första gången PC-användare.

Firmware uppdateringar - en nödvändighet som kan skapa problem

Periodiska firmware- uppdateringar kan innebära stora problem. Även om det är nödvändigt att förbättra enhetens säkerhet mot nya hot samt lägga till nya funktioner och möjligheter, är själva processen en risk. Permanent minne som innehåller den gamla versionen av firmware måste raderas när firmware körs i det temporära minnet tills den nya firmwaren skrivs till det permanenta minnet. Om strömmen till enheten bryts eller uppdateringen misslyckas halvvägs, kan detta leda till att lagrad data går förlorad. Vi har utvecklat lösningar för att hantera allt från krypterade hårddiskar till mobila enheter. Pågrund av alla goda tips och råd om att hålla sina enheter uppdaterade så ökar risken för just dataförlust på grund av firmwareuppdateringar.

Internet of things (IOT)

Det har varit allmänt accepterat att det finns många fördelar med att ha elektronik permanent anslutet till Internet. År 2014 såg vi införandet av intelligenta hem och exempelvis värmestyrning . Allt styrt över internet, från en mobiltelefon. Vi har också sett en rysk hemsida videosända live från tusentals internetanslutna övervakningskameror från hela världen. Medan många av dessa IOT enheter inte ens lagrar data av något särskilt intresse för hackare, är en osäker IOT enhet en "hackers gateway" till andra otillräckligt skyddade enheter i samma nätverk, med en ökad risk för datastöld och dataförlust. Berit Svendsen, VD på Telenor Norge, förutspår att man under år 2015 bör ställa högre krav på leverantörer av infrastruktur och att deras tjänster blir viktigare än någonsin. Förutsättningen för IOT blir ett säkert och robust nätverk med en gemensamt bestämd standard, för att ta kunna ta säkerhet och integritet på allvar.

Kryptering

Många enheter krypterar data utan användarens vetskap och bara krypteringen ger oss en extra utmaning när vi rekonstruerar data från dem. Vårt nya "decryption on the fly" verktyg har minskat tiden för dekryptering från några dagar till mindre än 10 timmar och vi ser detta som stort och viktigt steg inför framtiden.

 

 

Solid State Drive (SSD)

 

Marknaden för SSD diskar ökar när de blir mer tillförlitliga och prisvärda, men försäljningsvolymen är fortfarande långt från de traditionella hårddiskarna.

Den Flash- baserade tekniken förändras ständigt och utvecklingen av data recovery lösningar för SSD är nödvändiga för att bemöta den nya tekniken och de utmaningar den innebär.

Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)

Värmen från en laser tillsammans med det magnetiska fält som används för att skriva data till ett magnetiskt media är avsett att öka mängden lagrad data. Detta är principen i HAMR tekniken. Forskningen har kommit långt inom det här området och mycket tyder på att HAMR hårddiskar kommer att vara tillgängliga under 2015.

Shingled Magnetic Recording (SMR)

Data skrivs i spår som fyller ytan på skivorna i en hårddisk. Att minska bredden på skrivhuvudena gör det möjligt att få plats med fler spår eftersom dataspåren är bredare än vad som egentligen krävs för att lagra data.

SMR överlappar dataspåren på diskens yta på redan skrivna spår och man får på så sätt plats med flera spår på skivytan i disken. Nackdelen är att angränsade spår måste hanteras i en och samma grupp. Detta resulterar i att en ändring som görs i ett skrivet spår påverkar hela ”gruppen” av spår. Skriver man alltså bara om ett enda spår, medför detta en dataförlust på båda sidorna av spåren.

SMR-enheter är redan tillgängliga och marknaden tror på säljbara diskar under 2015. Dessa kommer främst att användas i segmentet för medellång arkivering och i stationära PC.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!