Nya skadetrender | Hårddiskar | Dataräddning | Ibas

den 19 augusti 2016 av Åke Ljungqvist

Vårt moderbolag, Kroll Ontrack, släpper den senaste internationella data som ger oss en inblick i vad för slags problem användare möter. Data som samlats in från våra ”self-assessment” verktyg där användarna själva söker efter möjliga lösningar. Även om det finns skillnader i orsaker, lagringsenheter och operativsystem, är det ofta underliggande likheter i de felen som återkommer i de flesta länder.

Vilka enheter har flest fel?

Bara i år har 3163 personer använt våra verktyg. 35% är relaterade till externa hårddiskar och 34% till bärbara datorer. Kanske inte så konstigt med tanke på att sådana enheter befinner sig i mest fysisk rörelse, vilket naturligtvis ökar risken för fysiska fel.

Varför är vi inte mer försiktiga?

Även om en bärbar dator är enkel att förflytta är den fortfarande väldigt skör och bör behandlas med samma försiktighet som ett ägg. En enkel försiktighetsåtgärd är att alltid stänga av enheten innan du flyttar den. Om du flyttar runt en dator med en snurrande hårddisk, är sannolikheten stor att enheten stöter till något. Enkla stötar kan orsaka skador på enheten och du riskerar en framtida diskkrasch.

To HDD or not to HDD?

8 av 10 användare använder en hårddisk i sina datorer. 14% är osäkra på vilken typ av minne de använder.

Det är självklart bra att veta vilken typ av minne du använder när du behöver spara raderade filer eller kataloger, eller när hela hårddisken är otillgänglig för dig som användare. Det finns skillnader mellan en traditionell hårddisk och en SSD.

En av skillnaderna är att risken för fysiska skador på en SSD inte är så hög, något som gör det mer vanligt bland enheter som förflyttas ofta.

En annan skillnad är att traditionella diskar är billigare. Men de passar alltså bättre i mer stationära datorer.

Ett tredje exempel är hur komplicerat det är att rädda data. Risken för logiska fel och överskriven data är högre för SSD än HDD, medan en HDD faktiskt kan ha överskriven data utan att den egentligen är det eftersom de endast är märkta som ”redo att skrivas över”.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!