Kryptering

den 23 oktober 2015 av Øyvind Nyland

När man pratar om datasäkerhet kommer man aldrig ifrån kryptering. Kryptering ger hög säkerheten för att förhindra obehörig användning av data - vare sig det är affärsmässiga eller privata uppgifter.

Men själva genomförandet av krypteringen är avgörande. Är det gjort på rätt sätt kommer krypteringen säkerställa att endast användare med rätt nyckel kan komma åt informationen. Men är det gjort på fel sätt kan du själv förlora tillgången till informationen.

Fakta om kryptering

Under andra världskriget utvecklades teknologi för att med maskiners hjälp sända krypterade meddelanden. Kryptering av information i en dator följer samma princip där digital information konverteras från läsbart till krypterat format som bara kan läsas av dem som har rätt krypteringsnyckel.

Det är nyckelns längd i kombination med valet av krypteringsalgoritm som avgör hur säkert det blir. Men tänk på att även den mest avancerad och säkraste krypteringsmetod aldrig blir säkrare än det lösenord du väljer för att skydda din information. En säker krypteringsmetod hjälper inte om vem som helst kan gissa ditt lösenord.

Krypteringsmetoder

Det finns två krypteringsmetoder: hårdvaru- och mjukvarukryptering.

Hårdvarukryptering är en kryptering som sker automatiskt i hårddisken. Även om detta är lika säkert som kryptering av informationen på hårddisken med hjälp av ett traditionellt krypteringsprogram så bör man vara medveten om att allt innehåll på disken förblir krypterat om du förlorar nyckeln.

Mjukvarukryptering är kryptering med hjälp av programvara som installeras på hårddisken. Normalt="" har du mer kontroll när du själv kan välja nyckellängd och krypteringsalgoritm. Vissa program ger dig också möjlighet till att lagra en säkerhetskopia av din krypteringsnyckel på en annan hårddisk om du förlorar din krypteringsnyckel eller ditt lösenord.

Förlorad krypteringsnyckel

Vi får ofta förfrågningar om att rädda data från krypterade hårddiskar. I sådana fall kan vi återskapa data från hårddisken, men informationen förblir krypterad då vi också behöver nyckeln för att dekryptera informationen. Det är väldigt frustrerande för de personer som råkar ut för detta men man ska också ha i åtanke att ingen kan svara helt säkert på om en kryptering går att knäcka och hur lång tid det skulle ta. Informationen finns ju trots allt kvar tills den blivit raderad på riktigt.

Läs mer om kryptering

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!